Meny

Derfor overtar Fjøsloggen for Kalvingslista

Bilde fra www.tine.no
Bilde fra www.tine.no

Vi gjør tilpasninger til Fjøsloggen, slik at den vil tilby tilnærmet lik funksjonalitet som den gamle Kalvingslista.

Fjøsloggen vil i hovedsak vise det samme som kalvingslista

Tidsrommet for venta kalvinger utvides i Fjøsloggen, slik at den viser akkurat det samme utvalget som Kalvingslista gjør i dag. Absolutt alle insemineringer og paringer du har registrert til dags dato vil komme med i lista. Husk at man i Fjøsloggen kan velge å kun vise delrapporten Venta kalvinger.

Den nye Fjøsloggen vil også vise antall dager etter bedekning.

Fjøsloggen tar også hensyn til ulik drektighetstid for ulike raser. 

Link mot Genos oksekatalog

Vi har også lagt inn silk at man kan klikke på oksenummer og komme direkte til Genos oksekatalog på nett.

Fjøsloggen viser også opprinnelsesmerke på gardsokser bruk til paring.

Oppfôring kviger/kyr

Ang. registrering av oppfôring/ønsket tidspunkt for avsining: Klikk på linken Endre parameter for å registrere egne valg.

I Kalvingslista blir kviger og kyr som bør insemineres listet opp hver for seg. I Fjøsloggen kommer dette i samme liste. Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger på dette.

Utviklingsmessig bakgrunn

Dagens kalvingsliste henter data fra den gamle storfedatabasen. Den gamle databasen har blitt oppdatert og driftet i parallell med den nye basen.

Fra april av vil ikke den gamle storfedatabasen bli oppdatert lenger. Det er ressurskrevende å vedlikeholde to databaser, og så snart den nye databasen har overtatt alle jobbene som den gamle basen hadde ansvar for, så vil den gamle storfedatabasen bli historie.

Da virker ikke kalvingslista lenger.

All den tid Fjøsloggen har tilnærmet samme funksjonalitet som Kalvingslista, har vi valgt å bruke ressursene på å forbedre Fjøsloggen.

Vi håper at den forbedrede Fjøsloggen, som settes i produksjon i neste uke, vil bli godt mottatt og dekke behovene hos både rådgivere og produsenter.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås