Meny

Dataoveføring mellom Lely og Kukontrollen via NCDX

Med NCDX vil du ha en egen knapp som heter "Veiedata fra NCDX".
Med NCDX vil du ha en egen knapp som heter "Veiedata fra NCDX".

Fra august i år har det vært mulig å overføre data direkte fra Lelys T4C/melkerobot til Kukontrollen online. Mange har tatt dette i bruk, men det gjenstår noen produsenter som fremdeles ikke har oppgradert LDEX. Vi oppfordrer dere til å gjøre dette og komme i gang med overføringen av data fra melkeroboten til Kukontrollen.

Opplysninger som overføres per i dag:
Melkeveging til Kukontrollen
Kalvinger
Insemineringer og drektighetskontroll
Avsining 

Det trengs en oppdatert versjon av LDEX for at løsningen skal fungere. Er du usikker på hvordan du kommer i gang med dette, kan du lese mer om dette Infoskriv 1 nedenfor.

Det ble i løpet av september oppdaget en kritisk feil, og vi valgte å stenge overføringen til feilen var funnet og reparert. Vi har testet løsningen i lukka testmiljø, men man kan aldri utelukke at feil kan oppstå. Vi oppfordrer dere derfor til å være spesielt oppmerksomme, og melde fra så snart dere oppdager noe som kan være feil.

Vi har hatt noen tilfeller der vi har måttet hjelpe til, og vi gjentar derfor noen punkter som dere må være spesielt oppmerksomme på.

Datoformat på datamaskinen må være slik at timer, minutter og sekunder skilles med kolon.
Du må krysse av for at Timer er koblet til, og gjerne velge laveste timeintervall. Uten at Timer er tilkoblet, overføres ikke data automatisk.
- Kontroller at du alltid har programmet LDEX (Lely Data Exchange) kjørende i bakgrunnen. Vi opplever at produsenter spør om hvorfor ikke data kommer i Kukontrollen, og så viser det seg at LDEX har blitt avsluttet.
For å registrere en ny kontroll i Kukontrollen, må du bruke gårsdagens dato (eller tidligere), da alle dagens melkinger ikke er ferdige enda.
- Knappen «veiedata fra NCDX» er i noen tilfeller ikke synlig. Dette kan skje dersom det enda ikke er tilgjengelige data fra LDEX for Kukontrollen. Overføring av melk til Kukontrollen gjøres automatisk etter oppgradering til LDEX, dersom klokkeformatet er riktig innstilt.
- Dersom veielista returneres uten melk på en eller flere kyr, kan det være mindre enn 4 hele døgn med melkedata på individet (disse 4 døgnene bli opparbeidet først etter at råmelksperioden er over).
Ved registrering av kalving, anbefaler vi at dette gjøres i appen «Mobil Assistent» eller på medlem.tine.no (pga manglende registrering av hornanlegg og størrelse i T4C).
- Avsining kan også registreres i begge systemer. Kukontrollen sender inntil videre ikke over avsining av enkeltspener.
- Insemineringer går ikke begge veier. Vi har deaktivert denne funksjonen fordi det ble registrert svært mye feil (insemiørnummer manglet eller oksenummer ble registrert feil). Inseminering vil bli importert riktig fra Kukontroll til T4C.
Kraftfôr. Dette er under utvikling og kommer (dato ikke klart enda)

For mer utfyllende informasjon se også tidligere utsendte informasjonsskriv.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås