Meny

Brunstregistrering

Mange produsenter har etterspurt muligheten for å registrere brunstsymptomer. Geno og Kukontrollen har i samarbeid lansert en «førsteutgave» på web under fanen "Hendelse" i Kukontrollen. .

Hvorfor brunstregistrering?

Brunstregistrering er en frivillig registrering, der formålet blant annet er:

  • Lagring av historiske data for alle individ i besetningen
  • Nyttig som oppslag ved neste observasjon på samme individ og kan blant annet være nyttig for avløser
  • Supplement, eventuelt som ersatning for brunstkalender
  • TBS fruktbarhet er under utvikling og skal lanseres tidlig i 2017. Brunstregistrering vil være noe av grunnlaget for optimal utnyttelse av dette verktøyet. TBS vil gi en totaloversikt i et skjermbilde der resultatene av brunstregistreringer, inseminasjoner, omløp og drektigheter for hele besetningen og for enkeltindivider
  • Brunstregistrering i Kukontrollen er et steg i utviklingen av brunst-app der brunsten kan registreres på mobiltelefonen fjøset
  • Registrering av brunst i Husdyrkontrollen og app skal videreutvikles med tilbakemelding/varsling til eier. På bakgrunn av innrapporterte brunster og foretatte inseminasjoner skal produsenten varsles om "ny brunst i vente" 18 til 19 dager etter registrert brunst/uinseminajon hos enkeltindivid

Vi minner om  at registrering av brunst via web er forbeholdt de som er sertifisert for egenregistrering.

Hvordan registrere brunst?

Egenregistratorer kan nå registrere brunst på kviger/kyr direkte inn til Kukontrollen ved å åpne fanen "Registrere og endre data", "Registrere hendelser" og deretter velge "Brunst".

For dem som ikke er egenregistratorer, kan du notere brunsthendelser på noteringsliste eller lignende og sende det til TINE Medlemssenter for registrering.

Slik gjør du - registrering av brunst

Registrer dato for visning av brunst. Oppgi brunst styrke som:

  • Svak
  • Middels
  • Sterk
  • Blødning

Hvis brunststyrke er oppgitt til svak, middels eller sterk, må feltene Sliming, Ridning og Står for oppritt fylles ut med valgene Ja, Nei eller Uaktuell.

Hvis brunststyrke er oppgitt til blødning, vil feltene Sliming, Ridning og Står for oppritt automatisk bli satt til Uaktuell.

Det er også lagt inn hjelpetekster i selve registreringsskjermbildet, som du kan støtte deg til. 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås