Meny

10 gode grunner til å være med i Husdyrkontrollen

Med Husdyrkontrollen tenker vi i første rekke på Ku- og Geitkontrollen. En korrekt gjennomført husdyrkontroll gir deg som medlem et godt grunnlag for å ta de riktige beslutningene i den daglige drifta og er et godt grunnlag for faglig rådgiving.

  1. Du får god oversikt over status for buskapen din. Innrapporterte data gir deg fortløpende oversikt over det som skjer i fjøset.

  2. Registreringer, analyser, rapporter m.m. bidrar til sikker produksjon av god kvalitet. Dette er med på å sikre økonomien.

  3. Du har en egen nøkkelrådgiver med ansvar for å følge opp Husdyrkontrollen i din buskap.

  4. Husdyrkontrollen gir deg et godt grunnlag for målrettet og kvalifisert faglig rådgiving innen ulike fagområder.

  5. Du får automatisk overføring av opplysninger til Mattilsynets husdyrregister (ku).

  6. Du får faglig og medlemsrettet informasjon via TINE Rådgiving og Medlem sine nettsider: medlem.tine.no. Her har du som medlem tilgang til alle opplysninger og rapporter for din buskap.

  7. Faglig og sosialt fellesskap med andre produsenter, f.eks. ved grupperådgiving.

  8. Du får tilgang til de beste hanndyrene og du får mulighet til å levere hanndyr til avl.

  9. Du får en avlsplan og muligheten til å legge inn egne valg i Geno avlsplan for en målretta avlsmessig framgang for din buskap (ku).

  10. Du kan få bedre betalt for livdyr som du selger, fordi du kan dokumentere avstamning og produksjon.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås