Meny

Frist for Årsoppgjøret i Husdyrkontrollen 2016.

Vi minner om at frist for for innsending av opplysninger til årsoppgjøret i Husdyrkontrollen.

 

 

 

Kukontrollen og Geitekontrollen

Felles frist

Registrering av data til årsoppgjøret MÅ være avsluttet innen tirsdag 24. januar kl.12.00. Da stenger Kukontrollen og Geitekontrollen og åpnes igjen for registrering onsdag 25. januar kl. 07.00.

Kukontrollen - Vær oppmerksom på;

  • Buskaper med fettavvik +/- 0,4 % (tankmjølk/HK-prøver), vil ikke få beregnet kg EKM pr. årsku.
  • Ta utskrift av aktuelle rapporter om du trenger dette på tirsdag 24. januar.

Geitekontrollen - Vær oppmerksom på:

  •  Avlating for 2016 må registreres på alle aktuelle geiter for å få riktig mjølkeberegning.

  • Kraftfôr må registreres for hver endring i kraftfôrtildelingen for å få best mulig beregnet fôrforbruk og bli meningsfull.

  • Helseregistrering er nødvendig for at beregninger skal ha noen nytte for videre tiltak til
    forbedringer i din buskap.

  • Beiteregistrering gir deg et bilde av hva beite er verdt i mjølkeproduksjonen, på Årsrapporten.

Kravene for å få godkjent årsoppgjør

Kukontrollen: minimum 11 kontroller, derav minimum 5 kontroller med prøveuttak
Geitekontrollen: minimum 5 kontroller, derav minimum 3 kontroller med prøveuttak

Hos medlemmer som ikke får godkjent årsoppgjør i 2016, vil opplysningene vedrørende mjølkeproduksjonen være utelatt fra årsrapporten.

Det er fortsatt tid til å få på plass den siste perioden!

Kontakt din Nøkkelrådgiver eller TINE Medlemssenter tlf. 51 37 15 00 dersom du trenger hjelp.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås