Meny

Årsoppgjør og årsresultat krever riktige data i Kukontrollen

Analyse av årsresultater er populært. I tiden omkring årsskiftet er det mange som studerer egne resultater fra året som er gått. Årsrapporten fra Kukontrollen er sentral, og det er populært og etterspurt å få en rådgiver til å ha felles gjennomgang med grupper av produsenter.

Vi ser imidlertid at det er mange medlemmer i Kukontrollen som ikke får godkjent årsoppgjøret på grunn av for dårlig kvalitet på kukontrolldataene. Dårlig kvalitet i denne sammenheng vil si at bruket har for få innrapporterte perioder i løpet av året i forhold til regelverket, eller for få perioder med melkeprøver sendt til analyse. Kravet for godkjenning var i 2015 minimum 11 perioder, og minimum fem perioder med melkeprøver til analyse.


Mangler kun data fra en periode


Nesten halvparten av dem som ikke fikk godkjent Årsoppgjøret i 2015 manglet bare en periode eller en periode med melkeprøver. Det er grunn til å tro at mange ville gjort en ekstra innsats hvis de var klar over at det var bare en ekstra perioderapportering som manglet for at dette skulle vært i orden. Vi anbefaler deg derfor å planlegge periodene når du skal veie og når du skal ta prøver, for å sikre deg at du oppnår tilstrekkelig antall i løpet av året.

 

Feil med innrapportering


Vi ser også at det i en del tilfeller er direkte feil ved innrapportering. Dette kan skyldes mange ting. En vanlig årsak er at det ikke er samsvar mellom periodenummer på prøveetiketter og den faktiske perioden som registreres. Det forekommer altså at melkeprøver tilhørende periode x ankommer laboratoriet og er analysert dagevis eller ukevis før selve kontrolldatoen for periode x. Da er det opplagt at det er blitt kluss med etikettene, og at feil etiketter er brukt. For å si det med det samme: Det er viktig at du bruker etiketter med riktig periodenummer, ellers vil dette forårsake feil og analysene blir avvist. Pass på å kaste de gamle etikettene du har liggende.


Så kommer vi ikke utenom at det er mange som lar det gå lang tid fra kontrolldato til data er registrert i Kukontrollen. Omkring 42% av kontrollene er registrert innen tre dager etter kontrolldato, 67% innen sju dager, 83% innen 14 dager, 90% innen 21 dager og bare ca 94% etter 28 dager.

 

God kvalitet er viktig


TINEs Kukontroll og Geitekontroll arbeider for å legge til rette for at husdyrkontrollen skal være et godt og pålitelig styringssystem for bonden, og ønsker å stå inne for en datakvalitet som holder høy internasjonal standard. Husdyrkontrollen er sertifisert av ICAR (International Comittee for Animal Recording), som er en internasjonal organisasjon med mer enn 50 medlemsland og organisasjoner som har som formål å arbeide for forbedring, utvikling og standardisering av dokumentasjon, husdyrkontrollsystemer og avl.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås