Meny

Årsavgift TINE Bedriftsstyring BASIS og Geitekontrollen

Årsavgiften for 2016 trekkes over produsentavregningen i april. For alle TINE-leverandørene er Kukontrollen en del av TINE Bedriftsstyring BASIS. For 2016 er årsavgiften for TINE Bedriftsstyring BASIS kr 1900 + kr 25 per årsku i Kukontrollen (+ mva), basert på antall årskyr i 2015.

Årsavgiften for medlemmene i Geitekontrollen er kr. 1500.
Et fåtall produsenter er medlem i begge kontrollene, disse betaler årsavgift bare for TINE bedriftsstyring BASIS i år.

Når årsavgifta nå økes etter at den har stått stille i mange år, er det en følge av oppgradert funksjonalitet, nye tilbud og økt brukervennlighet, samt at en større del av utviklingskostnadene skal dekkes gjennom årsavgifta. Tidligere har  en større  del av kostnadene med Husdyrkontrollen vært dekket over melkeprisen.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås