Meny

Dataoveføring mellom Lely og Kukontrollen via NCDX

Fra august i år har det vært mulig å overføre data direkte fra Lelys T4C/melkerobot til Kukontrollen online. Mange har tatt dette i bruk, men det gjenstår noen produsenter som fremdeles ikke har oppgradert LDEX. Vi oppfordrer dere til å gjøre dette og komme i gang med overføringen av data fra melkeroboten til Kukontrollen.

Mulighet for god produksjonsstyring får du ved regelmessig mjøkeveging og prøveuttak.

For at du skal få best mulig grunnlag for god produksjonsstyring i besetningen din, er det viktig med regelmessig mjølkeveging og prøveuttak med rapportering av dataene til Ku- og Geitekontrollen. Du vil da ha et godt grunnlag for å følge med på utviklingen i produksjon, helse og melkekvalitet for de enkelte dyra og for besetningen som helhet.Analyseresultatene vil avdekke hvilke dyr du bør følge opp. Mjølkeveging med prøveuttak er derfor et viktig redskap for å lykkes med god mjølkekvalitet til best mulig mjølkepris.

Info fra Geitekontrollen

I forbindelse med store omlegginger i våre systemer er det oppstått problemer med visning av korrekte bakterieopplysninger for mjølkeleveransen på Perioderapport og Årsrapport.

Forrige side

Neste side

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2018

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,31

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,41%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter