Meny

Nedgangen i mjølkeproduksjonen fortsetter

Mjølkeproduksjonen fortsetter å synke. I juli ble det levert 112, 5 millioner liter kumjølk, 2,6 prosent mindre enn juli i fjor.

Med unntak av Akershus og Oslo, er det nedgang i alle landets fylker, størst nedgang i Møre og Romsdal.

Fortsatt høyt tørrstoffinnhold

Ser vi de sju første månedene samlet, ligger produksjonen fortsatt over fjoråret med ca 13 millioner liter. Det skyldes at produksjonen de første månedene i år var betydelig høyere enn i fjor.

Fettinnholdet er fortsatt høyt, på 4,26, som er 1,9 prosent høyere enn i 2018. Også proteininnholdet på 3,44 prosent ligger over både prognosen og nivået fra i fjor. 

Også mindre geitemjølk

Leveransen av geitemjølk var i overkant av 2,2 millioner liter i juli med et tørrstoff på 11,88 prosent. Sammenliknet med juli 2018 er dette en reduksjon på 2,3 prosent.

Mer informasjon finner du her

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås