Meny

Økt melkeproduksjon i august

Norske geiter produserte i august både mer melk enn i fjor og med høyere andel tørrstoff. (Foto: Torstein Kiserud)
Norske geiter produserte i august både mer melk enn i fjor og med høyere andel tørrstoff. (Foto: Torstein Kiserud)

I august ble det produsert nesten 6 millioner liter mer kumelk enn samme måned i fjor. Men fortsatt ligger vi bak fjorårets produksjon, både på ku og geit, når vi ser årets åtte, første måneder under ett.

Det ble levert 113,2 millioner liter kumelk i august 2020. Dette er 5,5 prosent mer enn i 2019. Størst prosentvis økning hos TINEs leverandører var det i Vestfold og Telemark. Mens TINEs produsenter hadde en økning på 4,8 prosent var den på hele 14,5 prosent hos andre aktører.

Er i ferd med å ta igjen fjoråret

Fortsatt ligger årsproduksjonen under fjoråret, men gapet er gradvis i ferd med å bli lukket. Samlet sett ligger produksjonen hittil på 21 millioner liter lavere enn i 2019.
Fettinnholdet på 4,31 prosent i august ligger betydelig over både fjoråret og prognosen. Innholdet av protein, 3,47 prosent, er litt over både fjoråret og prognosen.
 

Mer tørrstoff i geitemelka

På geitemelk er både volum og tørrstoffinnhold høyere i august enn samme tidsrom i fjor. Volumet er opp med 2, 1 prosent, mens tørrstoffinnhold økt fra 11,88 til 12.00 prosent.

Les hele statistikken fra TINE Råvare

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås