Meny

– Vi skal gi eierne mer fleksibel rådgiving

Rådgivingssjef i TINE, Heine Bakke er ikke tilfreds med at både den fellesfinansierte- og den fakturerte rådgivingen ikke scorer merkbart bedre enn for to år siden. Nå skal det settes i verk tiltak ut fra funnene i den store dybdeundersøkelsen.

Til sammen 2430 personer svarte på undersøkelsen i vinter. Siden forrige undersøkelse i 2015 har TINE Rådgiving liten utvikling, og har for svak tilfredshet. For de fakturerte tjenestene ligger tilfredsheten på 68, mens den felles finansierte er på 61. 
Mangel på  fleksibilitet, at systemet vårt blir oppfattet som rigid, er et av hovedfunnene i undersøkelsen. Det handler ikke om den enkelte rådgiver, men om lederskap og system. Vi har ikke nådd våre mål, og er nødt til å gjøre endringer, poengterer Heine Bakke.
 
Melkebonden skal føle seg mer ivaretatt
Å gjøre de fellesfinansierte tjenestene mye mer fleksible er en av endringene som nå er foreslått. I praksisinnebærer det at fjøsrunden fortsatt blir obligatorisk, mens resten av den fellesfinansierte tida bestemmer produsenten selv innholdet i. 

Også innenfor de fakturerte tjenestene skal både fleksibiliteten og tilgjengelighet bli bedre. 
– Vi skal forbedre fleksibiliteten på alle nivåer. Arbeidsmåtene skal bli bedre slik at kunden føler seg mer ivaretatt, sier Heine Bakke. Han understreker at for den enkelte rådgiver er det krevende å finne balansepunktet mellom salg og rådgiving. 

–Vi må også endre kulturen 
Nettopp derfor har TINE Rådgivingsatt i gang etprosjekt som heter salg og kundebehandling. Målet er å hjelpe rådgiverne til å bli dyktigere på salg og kundebehandling i møte med eierne. 
–Dette henger sammen med nødvendigheten av å endre kulturen i organisasjonen. Rådgiverne må tørre å si at deer gode, stå med rak rygg, samtidig med at de møter melkeprodusentens behov. 

Hva gjør kunden mest tilfreds? 
Undersøkelsen er tydelig på at de tre viktigste faktorene for at melkeprodusenteneskal bli tilfredse: 
-Rådgiverne er gode til å motivere 
-Lett tilgjengelig 
-Høy faglig kompetanse. 
 

Bonden profesjonaliseres 
Kompetanse er et viktig stikkord i den endringsprosessen TINE Rådgiving er inne i. 
Den tidligere nøkkelrådgiveren skal bli bedriftsrådgiver gjennom etterutdanning basert på individuelle kompetanseplaner. 
–Vi ser at melkeprodusentene blir mer og mer profesjonelle. Rådgiverne må snu seg i takt med bonden. Det blir business til business. 

Oftere kontakt er viktig 
TINE Rådgiving er i gang med øyeblikksmålingeri hele landet. Resultatene av målingene hittil viser langt høyere tilfredshet enn hva dybdeundersøkelsen forteller. Heine Bakke mener dette underbygger hvor viktig det er med jevn oppfølging av melkeprodusentene.  
Avstanden mellom bonde og rådgiver øker når tida går. Vi må se nærmere på frekvens, for det ser ut til å innvirke på kundens tilfredshet. 

Bakke legger til at Medlemssenteret ser ut til å være et godt redskap for bonden og rådgiveren. 
Jeg føler meg trygg på at resultatet i framtidige målinger blir bedre. Mange drar i samme retning, uansett hvor de er i organisasjonen. 
 
 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås