Meny

Utdanningsprosjekt for melkeprodusenter

Er du en offensiv melkeprodusent med tru på framtida? Da er dette kursopplegget for deg. Gjennom et treårig løp vil TINE Rådgiving gi deg den nyeste kunnskapen og omfattende erfaringsutveksling, som vil bidra til god helse hos dyrene dine.

Prosjektet «Friskere kyr gir glad bonde» tilbyr vi produsenter i Trøndelag Nord å følge et treårig prosjektløp. Målet er å videreutvikle din kompetanse og kunnskap for å holde god helsestatus i besetningen, og en frisk og holdbar ku.

Norsk melkeproduksjon går nå gjennom store omstillinger. Det blir flere dyr pr buskap og det blir større jordbruksareal i drift pr. bruk. Norge er i verdenstoppen med å ta i bruk ny teknologi som melkerobot og automatiske fôringssystemer. Samtidig blir det større press på kua som produksjonsdyr. Bonden får høyere arbeidsbelastning og nye utfordringer som bedriftsleder. Dette krever investeringer og kan gi en tøffere økonomisk belastning. Samtidig så gir det rom for å ta ut økonomiske marginer og organisere arbeidet på mer hensiktsmessige måter.

Dyktige lærekrefter og fokus på erfaringsutveksling

«Friskere kyr gir glad bonde» er et kurs der vi bruker spisskompetente lærekrefter og følger opp med erfaringsutveksling. Lykkes en med å få til en frisk og velfungerende besetning blir bonden gladere og kan ta ut større marginer i drifta.

Melkeprodusentens forståelse av kyrnes helse og produksjonsforhold må fornyes og videreutvikles. «Friskere kyr»  fokuserer på fôring, miljø og stellfaktorens betydning for å oppnå robuste produksjonsdyr, høg fôreffektivitet og god dyrevelferd. I framtida kan en komme til å oppleve økende press fra storfesykdommer som vi tidligere bare har hørt andre land streve med. For eksempel digital dermatitt og smittsom mastitt. «Friskere kyr» vil også bidra å redusere antibiotikaforbruket til dyr. Melkeprodusenter med høg kompetanse vil utvilsomt få mest ut av drifta.

Gjennom «Friskere kyr»-utdanningen belyser vi tolv forskjellige temaer for å oppnå dette:

 • ​Fôring for friskere ku
 • Kontroll med celletallet ​
 • Sykdomsforebygging hos drektig kvige, sinku og nykalvet ku
 • Grovfôrkvalitet​
 • Ku-signaler og adferd ​
 • Smittebeskyttelse ​
 • Klauvhelse
 • Kalveoppdrett ​
 • Få kalv i ku og kvige ​
 • Innredning og klima​
 • Utvikling av buskap​
 • Produksjonsøkonomi 

Forelesninger og gårdsbesøk

Kurset vil kombinere forelesninger i plenum og erfaringsgrupper i fjøs. Forelesere vil være blant de ypperste innen sine fagfelt i Norge. Utenlandske forelesere vil også trekkes inn der dette vil gi det beste tilbudet til deltakerne.

Erfaringsgruppene skal følge opp tema fra forelesning og diskutere egne erfaringer. Det vil bli gjennomført 12 forelesningsmøter, fordelt over tre år med fire møter i året. Deltakerne vil da bli satt i en praktisk hverdagssituasjon de kjenner, og bli utfordret på anvendelse og refleksjon omkring temaene. Leder for hver gruppe blir en fast TINE-rådgiver.

Plenumssamlingene vil gjennomføres på Mære Landbruksskole med oppstart i oktober 2018. Det gjennomføres fire samlinger høst/vinter 2018/19. Første samling er 15. oktober, og første erfaringsutvekslingssamling vil skje innen uken etter.

Om plenumssamlingene:

 • Oktober 2018: Fôring for frisk og fruktbar ku. Erik Brodshaug, Spesialrådgiver fôring TINE SA. Kay Arne Aarseth, veterinær TINE Rådgiving.
 • November 2018: Kontroll med celletallet. Veterinær Håkan Landin, Växa Sverige, Djurhelse Utveckling.
 • Januar 2019:  Sykdomsforebygging hos drektig kvige, sinku og nykalvet ku. Dr.med.vet Arvid Steen. Praktiserende veterinær og foreleser ved NMBU, Veterinærhøgskolen
 • Mars 2019: Produksjon av godt grovfôr. Astrid Johansen og Elin Sikkeland, NLR

 

Påmelding

Dersom dette er interessant for deg, kan du melde deg på via lenken her.

Kurstilbudett gjelder i denne omgang melkeprodusenter i Trøndelag Nord, men bor du annet sted i landet og er interessert, så ta kontakt med prosjektleder.

Påmeldingsfristen er 28.9.2018.

Pris

Kursprisen er kr. 8.000,- pr. år for 1 deltaker. Det inkluderer fire fagsamlinger og fire gårdsbesøk, inkludert servering. Halv pris for deltaker nummer to fra samme bruk.

Det er bindende påmelding for ett år.

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller behov for mer informasjon, kan du kontakte prosjektleder Kolbjørn Nybø, på tlf. 90 10 95 69 eller epost.

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås