Meny

Trenger du halm?

Halm blir en viktig fôrressurs i år. TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri har etablert et samarbeid for å bidra til at halmen blir tatt vare på som fôrressurs. Det er fortsatt kornarealer hvor det ikke er gjort avtaler om berging av halm, og det arbeides med å få registrert disse.

Oversikt over tilbydere og avtaleforslag finner du her: https://www.felleskjopet.no/kraftfor/halmformidling/.

Treskinga er i gang, og det haster med å gjøre avtaler. Kornbøndene er villige til å bidra, men for mange er det ikke vanlig å berge halmen og de har oftest ikke selv utstyr til dette. Husdyrbonden må ta kontakt med tilbyder av halm (kornbonden) for å gjøre avtale.

Det er også viktig at du registrer ditt ønske om kjøp av halm på nettsiden. Dette bidrar til best mulig samlet oversikt og gir mulighet for samvirkeforetakene som har tatt dette initiativet til i noen grad å bidra med å kople tilbydere og kjøpere av halm. 

De som har registret seg (via lenken over) vil bli kontaktet, men det er mange på lista så det vil ta noe tid.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås