Meny

TINEs mjølkeprodusenter engasjert i god dyrevelferd

I vinter og vår har over 4000 av TINEs mjølkeprodusenter deltatt i over 700 møter i produsentlag eller grendetreff, hvor god dyrevelferd har stått på dagsorden.

-Engasjementet har vært veldig bra, sier Aslaug Vevstad Aune, prosjektleder for dyrevelferdsprosjektet i TINE

Produsentene er delt inn grendevis

De aller fleste produsentlaga har i løpet av vinteren holdt medlemsmøter med dyrevelferd som tema.Innledere på møtene har vært tillitsvalgte (rådsmedlemmer og styremedlemmer) og fagrådgivere fra TINE Rådgiving. Noen få produsentlag har valgt å utsette fagmøtet til høsten. I produsentlagsmøtene er det fokusert på hvorfor god dyrevelferd er viktig for TINE og å dele oppdatert kunnskap om hva som er god dyrevelferd.
De lokale tillitsvalgte i produsentlagene/arbeidsutvalgene har deretter delt medlemmene i grendevise grupper som har delt erfaringer og praktiske løsninger rundt f.eks. beiteopplegg, forhold rundt kalving, tekniske løsninger, håndtering av dyr og sist men ikke minst: hvordan bonden sjøl har det.   

Bevissthet om at god dyrevelferd er viktig

Det er nå lagt et godt grunnlag for videre arbeid med dyrevelferd gjennom den store satsinga som har vært i produsentlaga gjennom fagmøter og grendetreff
– Dette har skapt bevissthet hos eierne om hvor viktig god dyrevelferd er. Men det har også skapt en forventning til at TINE både kan dokumentere den gode dyrevelferden som finnes i dag, og at det blir satt inn tiltak hos de som ikke har tilfredsstillende dyrevelferd, poengterer Aslaug Vevstad Aune.

Tatt i bruk ulike virkemidler

Erfaringene viser klart at der arbeidsutvalgene i produsentlaget har tatt eierskap til saken, lagt en god plan og kontaktet hvert enkelt medlem direkte, har oppslutninga blitt god.
Det er utarbeidet ulikt materiell som belyser på ulike måter hva god dyrevelferd er.

-Podcast om dyrevelferd med Sindre Ånonsen, Odd Einar Hjortnes og Anne Cathrine Whist
-Diskusjonshefte (ku og geit) til bruk i grendetreff, utsendt i posten til alle medlemmer
-
Korte filmer om praktisk dyrevelferd (ku og geit) publisert på Facebook og medlem.tine.no.
- Plansjeserier om dyrevelferd

Dyrevelferd har betydning for salget av TINEs produkter

I prosjektet er det også gjennomført en spørreundersøkelse, blant TINEs mjølkeprodusenter. Nærmere 1400 har svart.

Hele 92 prosent mener at dyrevelferd har stor eller svært stor betydning for salg av TINEs produkter. Mange kommenterer at det er riktig og viktig av TINE å sette dette på dagsorden.

De viktigste forholda å ta tak i for å forbedre dyrevelferden i norske fjøs er ifølge besvarelsene lufting/beitebruk, dyretetthet og klauvpleie. Det er sammenfallende svar for ku og geit. I tillegg er fôring og oppstalling av kalv nevnt som svært viktig i kubesetninger.

Holdningene hos melkeprodusentene er sammenfallende med tidligere styreleder Trond Reierstad som belyste temaet i talen sin til årsmøtet i vår.
–Arbeidet med klima, bærekraft og dyrevelferd er det viktigste vi som enkeltbønder kan bidra med for å sikre melkas framtid. Og til de som synes dette er overdrevet - eller rent tull; finn på noe annet å drive med!»

Viktig at prosjektet følges opp videre

Det arbeides nå med forslag til ulike tiltak for å følge opp dyrevelferdsprosjektet blant medlemmene, og arbeidsutvalgene i TINE oppfordres til å henge seg på dette. Aktuelle tiltak kan være:
-Gjennomføre medlemsmøter og tilby grendetreff der det ennå ikke er gjort.
-Medlemsmøter med oppfølgende tema knytta til dyrevelferd, f.eks. bondevelferd, dyrevelferdsindikator, dyrevelferdsplan.
-Bruke etablerte grupper til å diskutere aktuelle dyrevelferdstema. TINE Rådgiving kan bidra her med aktuelle tema
-Arrangere kurs på aktuelle tema, f.eks. Gokalven, Kusignaler, klauvkurs, beitebruk.

TINE Rådgiving har i tillegg til dette tilbud om oppfølging av dyrevelferd på rådgiving og fjøsrunde hos medlemmene.

TINE er i ferd med å lage en dyrevelferdsindikator

Det jobbes også med å utvikle en dyrevelferdsindikator. Denne er basert på data fra Husdyrkontrollen og registreringer på fjøset, og vil derfor være dokumentasjon og utgangspunkt for rådgiving. Dette vil det bli informert mer om når det er klart for bruk.

 Den store og gode medlemsaktiviteten i vinter viser at TINEs medlemmer er opptatt av at dyra skal ha det bra og at de ønsker å finne praktiske løsninger som ivaretar dyrevelferden.

 Fakta:

173 produsentlagsmøter (ca 4000 deltakere)
569 grendatreff (4200 deltakere)
Registrert at 52 prosent av produsentene har deltatt så langt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås