Meny

TINE Rådgiving satser på veterinærkompetanse

TINE Rådgiving har i løpet av de siste to årene utvidet sin veterinærkompetanse for å styrke helserådgivingen hos TINE sine leverandører. Det skjer store investeringer og besetningene blir større. Dette krever gode systemer for den daglige drifta av besetningen og rutiner for forebygging av helseproblemer for å kunne fylle kvota med mjølk av god kvalitet.

Vi ønsker å styrke samarbeidet mellom de praktiserende veterinærene og TINE Rådgiving. TINE-veterinærene vil ha som sin oppgave å holde kontakt med aktuelle praktiserende veterinærer og spille på lag med disse for å løse de utfordringene en moderne melkeprodusent har. Sentrale områder som enhver produsent må ha et system på er reproduksjon, jurhelse, klauvhelse, kalvehelse og smitteforebygging.

Følgende veterinærer er nå ansatt i TINE Rådgiving:

Guro Sveberg, Hedmark og Vest-Oppland, tlf. 91169016

Marie Skavnes, Gudbrandsdalen, tlf. 91158452

Knut Ove Hennum, Valdres, Buskerud, Vestfold og Østfold, tlf. 97163680

Gunnar Dalen, Rogaland, tlf. 99500428

Marit Smistad, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre (starter 1.4.2014), tlf. 91166045

Torunn Rogdo, Romsdal, Nordmøre og Orkladal, tlf. 95945959

Knut Ingolf Dragset, Fosen, Gauldal og Selbu/Stjørdal, tlf. 47018878

Kolbjørn Nybø, Nord-Trøndelag unntatt Stjørdal, tlf. 90109569

Lena Inderdal, Hovedsakelig Namdalen, noe Innherred , tlf. 95252336

Hanne Strand, Nord-Norge (spesielt geit), tlf. 99529645

Disse kan gjerne kontaktes om det oppstår helseutfordringer i besetninger som praktiserende veterinær ønsker bistand i og selvsagt også for å få til et tettere samarbeid med TINE Rådgiving.

Sentralt i TINE Rådgiving jobber Åse Margrethe Sogstad (fagspesialist klauv) tlf. 91667322, Anne Cathrine Whist (fagspesialist kalv) tlf. 41577778, Dag Lindheim (Friskere geiter og smitte/beredskap), tlf. 91547810, Håvard Nørstebø (trainee), Olav Østerås (fagspesialist) tlf. 91870319 og Liv Sølverød (TINE Mastittlaboratoriet, seksjonsleder mjølkekvalitet, teknikk, helse og dyrevelferd) tlf. 95252317

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås