Meny

TINE Rådgivings fagdag på Agroteknikk 2015

Agroteknikk-messen holdes på Lillestrøm 26.-29. november 2015.
Agroteknikk-messen holdes på Lillestrøm 26.-29. november 2015.

TINE Rådgiving inviterer til fagseminar på Agroteknikk 2015, lørdag 28. november kl. 10.00 til 16.00. Det foregår i teltet mellom hall B og C. Alle er velkommen til fire interessante foredrag om blanding av fôrmidler, styringsverktøy i moderne melkeproduksjon, byggledelse på nytt fjøs og muligheter og utfordringer i AMS.

Hvert foredrag holdes to ganger i løpet av dagen. Se programmet for mer info om tema, tidspunkt og foredragsholder.

TINE Rådgiving har også stand på Agroteknikk. Møt oss i hall D,  på stand nr. D03-11.

 

Fagforedrag_agroteknikk2015

Her kan du lese litt mer om hva hvert enkelt foredrag inneholder:

Blanding av fôrmidler er ingen snarvei til suksess

Agroteknikk 2015 representerer mye nytt og spennende utstyr. Også innen fôring av de vanligste drøvtyggerene våre (storfè, geit, sau) skjer det en rivende utvikling. Ulike varianter av utstyr for sammenblanding av fôrmidler, enten det dreier seg om blanding av ulike grovfôrkvaliteter eller kombinert med korn, kraftfôr eller andre råvarer, har økt kraftig i omfang i den siste tiden. Med denne utviklingen følger nye muligheter som for noen innebærer endringer av fôringspraksis. Samtidig oppstår det også nye utfordringer. Noen er lette å løse, andre krever mer av både rådgiver og bonde.

Heldigvis er det mange innovative bønder i Norge som synes det er veldig spennende å gi seg i kast med noe nytt. Gjennom vårt arbeid i disse besetningene har vi etterhvert opparbeidet oss kunnskap og erfaringer med ulike mekaniseringslinjer for blanding av fôrmidler. Denne kunnskapen vil vi gjerne dele videre med de som har mindre erfaring, vurderer framtidige investeringer eller rett og slett er nysgjerrige på hva som rører seg på fôringsfronten.

 

Styringsverktøy i moderne melkeproduksjon, - enklere hverdag og mer lønnsom drift

I en travel hverdag og hele tiden på farten har mjølkeprodusenten behov for et effektivt verktøy for bedre styring. Et slikt system bør kombinere data registrert i både Husdyrkontrollen og fra eksterne systemer på en brukervennlig og intuitiv måte slik at de gir en stor verdi for produsenten.

For å hjelpe mjølkeprodusenten til en enklere hverdag og mer lønnsom drift har TINE utviklet en ny generasjon styringssystem, TINE Bedriftsstyring. Systemet gir mjølkeprodusentene et profesjonelt verktøy for overvåking av daglig drift og beslutningsstøtte på lang og kort sikt.

 

Erfaring med planlegging og byggledelse på eget fjøs

Cathinka Jerkø - fagrådgiver i TINE på bygg og fôring, skal holde et foredrag om sine erfaringer med å bygge om og på fjøset sitt hjemme. Hun har selv tegnet alle endringene som har vært gjort og stod som byggeleder da de bygde på fjøset sitt i 2012. Hun vil dele av sine erfaringer om hva en må passe på under planlegging, søknadprosessen og selve byggeprosjektet, og hvordan en bør gå frem for å få et best mulig resultat. Masse tips og triks som kan være verdt å få med seg!

 

Muligheter og utfordringer innen hygiene, kvalitet og helse i automatiske melkingssystemer     

Automatiske melkingssystemer blir stadig mer utbredt i Norge. I 2014 kom omtrent en tredjedel av melka levert meieriene fra kyr mjølket i automatiske melkingssystemer. Den nye teknologien bidrar med mye positivt, men det oppstår også nye utfordringer. I 2015 startet Håvard Nørstebø og Gunnar Dalen på forskningsprosjekt som skal undersøke noen av utfordringene innen mjølkehygiene, mjølkekvalitet og jurhelse i automatiske melkingssystemer. I innlegget vil de gi i et kort innblikk i hva de undersøker og hvorfor. Det vil også bli tid til innspill fra salen.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås