Meny

TINE Rådgiving endrer medlemsbesøket

Ei prosjektgruppe har evaluert TINE Medlemsbesøk og foreslår betydelige endringer. Forslaget innebærer at omfanget av fellesfinansierte tjenester opprettholdes, men at innholdet blir langt mer fleksibelt enn i dag.

Medlemsbesøkets mål skal ivaretas gjennom dokumentasjon og rådgiving. 

Kundene ikke tilfreds med dagens medlemsbesøk 
Bakgrunnen for at prosjektet er satt i gang er at TINEs Fellesfinansierte tjenester har lav kundetilfredshet. Nøkkelrådgivers ulike roller er krevende og kan gi rollekonflikt og feil fokus. Innføring av nøkkelrådgivermodellen har ikke vært fullt ut vellykket. Organisasjonen var ikke tilstrekkelig rigget for å få full suksess i implementeringen.  Produsentene gir tilbakemelding på at TINE oppfattes som rigid og for lite fleksibelt.  

Fjøsrunden blir fortsatt obligatorisk 
Som nevnt skal mål og innholdselementer i medlemsbesøket ivaretas gjennom dokumentasjon og rådgiving: Dokumentasjon ivaretar krav og bestilling fra TINE og TINE Råvare.  Arbeid med behovsavklaringer, mål- og tiltaksplan, det vil si nøkkelrådgivingsmetodikken, skal være grunnleggende metodikk i all rådgiving.  Dokumentasjon sikres gjennom en årlig fjøsrunde i alle driftsbygninger med storfe/geit hos TINEs medlemmer. Dessuten evaluering og oppfølging av tilgjengelig digital informasjon,og informasjon innhentet i kundemøter.  

Fra nøkkelrådgiver til bedriftsrådgiver 
Bondens faste rådgiver er en bedriftsrådgiver eller en fagrådgiver. Det foreslås å opprette et dokumentasjonspanel som kontinuerlig gir bondens faste rådgiver et effektivt hjelpemiddel til å følge opp viktige dokumentasjonselementer. En avvikling av nøkkelrådgiverrollen og etablering av bedriftsrådgiverrollen fordrer en solid HR-plan, god involvering av ansattes organisasjoner og sterk medvirkning fra TINE Utvikling. 

Hva er en bedriftsrådgiver? 
Bedriftsrådgiver (BR) sitt perspektiv er bedriften og bedriftsledelsen. Det er framfor alt viktig at bedriftsrådgiverenetablerer gode og fruktbare relasjoner til alle sine kunder. 
BR skal: 
-Bistå bedriftslederen med å nå sine målsettinger 
-Bidra med fagkompetanse på områder der bedriftslederen har behov for mer kompetanse 
-Være god til å avklare behov 
-Være en diskusjonspartner og støtte for å drive og utvikle bedriften 
-Tilby og utføre konkrete operative tjenester 

Ansatte og eiere skal involveres i prosessen
Det legges opp til en omfattende høringsrunde, hvor alle ansatte kan komme med innspill til rapportene, enten gjennom Negotia og Naturviterne, eller gjennom sin leder. Frist for å sende innspill til rapportene settes til fredag 18. august. Parallelt med dette vil forslagene også presenteres for eierutvalgene. 

Omlegginga skal være gjennomført i løpet av 2018 
Alle innspill vurderes med tanke på å få besluttet en best mulig videreføring av de fellesfinansierte tjenestene. I løpet av høsten 2017 og hele 2018 legges det opp til standardiserte rutinebeskrivelser, kompetanseutvikling med blant annet etablering og godkjenning av bedriftsrådgivere og teknisk utvikling.  
Målet er at alle melkeprodusenter skal ha en fast rådgiver (bedriftsrådgiver eller fagrådgiver) seinest fra 1. januar 2019, og at nye fellesfinansierte tjenester er operativ seinest fra samme dato. 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås