Meny

TINE på irsk gårdsbesøk

Maurice Smiddy og hans sønn Matthew er de blide karene nummer tre fra venstre i første og andre rad.
Maurice Smiddy og hans sønn Matthew er de blide karene nummer tre fra venstre i første og andre rad.

Under et besøk på Dairygolds Jarlsberg®-anlegg i Irland var styreleder Trond Reierstad og konsernsjef Hanne Refsholt også på besøk på gården til melkebonde Maurice Smiddy og hans familie. De ble fulgt av styreleder James Lynch og konsernsjef Jim Woulfe i Dairygold.

Som et ledd i det å bli kjent med hele verdikjeden for melk i Dairygold, besøke ledelsen fra både TINE og Dairygold gården til Maurice Smiddy ut mot kysten øst for Cork i Sør-Irland. Det var en svært stolt gårdeier, melkeprodusent og Dairygold-eier som tok imot folket i sidelengs regnvær denne mandagen i november. 

Den engasjerte eieren fortalte om gårdens historie som ble kjøpt av hans foreldre i 1973, og at han hadde godt håp om at sønnen Matthew på elleve vil drive gården videre.

- Han har god kontroll på traktoren og gjør mye av fôringen allerede, sier Smiddy.

Opp gjennom årene har han stadig kjøpt ny jord og utvidet besetningen. Irsk landbruk består først og fremst av familieeide gårder så likhetene til det norske landbruk og samvirkeorganiseringen er ganske identiske.

Fotoet viser i tillegg til far og sønn Smiddy flere familiemedlemmer og Dairygold-ansatte, og fra høyre, prosjektleder for ny fabrikk i TINE, Halvor Rognstad, direktør Kommunikasjon og samfunnsansvar, Lars Galtung, konsernsjef Jim Woulfe i Dairygold, konsernsjef TINE Hanne Refsholt, styreleder Trond Reierstad, direktør forretningsutvikling TINE Internasjonal Susanne Almestad, styreleder James Lynch i Dairygold og direktør Rådgivning og medlem, Politikk og samfunnskontakt, Johnny Ødegård.

Stor men under gjennomsnittet

Gården til Smiddy har 172 melkekuer, som er noe under gjennomsnittet på omkring 200 på landsbasis i Irland. Avdråtten fra Smiddys kuer er på 6300 KG/liter i gjennomsnitt. Han er en av 2900 leverandører av melk til Dairygold, som produserer Jarlsberg® på lisens for TINE.

Per i dag tar Dairygold imot 1200 millioner liter melk årlig, men melkeproduksjonen i Irland går opp i årene som kommer, og det er ventet at Dairygold tar imot omkring 1500 millioner liter melk i 2020.

Spiser mest gress

De irske kyrne er primært grasfôret og går ute over 200 dager i året. Dette er grunnen til at de promoterer den som «Green», «Natural» og «Sustainable». Irland har et tett samarbeid mellom produsenter, meieri-industrien og myndighetene.

Meieriproduksjon er kanskje landets største satsingsområde innen industrien og irene ønsker å være den fremste globalt på bærekraftig meieriproduksjon og produkter. Det betyr at mesteparten av melka i Irland går til eksportprodukter som ost og pulver, men Dairygold har ingen egne merkevarer som TINE har. Derfor vil selskapene heller ikke komme i konkurranse med hverandre. 

Måler bærekraften

Irene er langt fremme på bærekraft og hver bonde har sitt eget scorecard som er knyttet til matsikkerhet og bærekraft. Her måles jevnlig parametre som sporbarhet, dyrehelse, miljø, energiforbruk, utslipp, vannforbruk, biodiversitet,

- Hver dag får jeg tilbakemelding fra meieriet på melkekvaliteten via en App på mobilen. Jeg kan derfor gjøre tiltak raskt om det er nødvendig. Hvordan jeg scorer på de ulike parametrene avgjør også hvor mye ekstra betaling jeg får for melka mi, fortalte Smiddy som hadde full uttelling på melkeleveransene til Dairygold.

Senere på dagen møtte TINE de ansvarlige i Dairygold på råvarehåndtering som viste at selskapet er ekstremt bevisst på hvordan man jobber med bærekraft ute hos produsentene. Status er at 95 prosent av alle produsentene i Dairygold deltar i sertifiseringsordningen knyttet til bærekraft og matsikkerhet. I og med at dette også knyttes til lønnsomhet regner de med en 100 prosent oppslutning om kort tid.

Gårdsbesøket og de faglige møtene viste at TINE og Dairygold allerede jobber mye likt på mange områder, samtidig som selskapene kan styrke konkurransekraften med kompetansedeling på ulike områder i verdikjeden. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås