Meny

TINE og TYR inngår avtale om rådgiving

Bilde fra TYR
Bilde fra TYR

Fra 1. januar 2019 vil TINE tilby rådgiving til TYR sine medlemmer innen avl og fruktbarhet. Avtalen åpner også for å gi annen type rådgiving innen økonomi, helse, bygg, bedriftsrådgivning og fôring.

TINE og TYR skal i fellesskap arbeide for en bærekraftig ammeku- og kjøttproduksjon i Norge. Målet med rådgivingen er å avle frem funksjonelle dyr ved å øke medlemmenes kompetanse og beslutningsgrunnlag, og bedre bondens økonomi. 

-Dette er et spennende og nytt markedsområde for oss. Vi ser frem til å benytte våravlsrådgivere til kjøttfeprodusenter over hele landet. Sammen med den nylige inngåtte avtalen med VikingGenetics rettet mot avlsrådgiving på Jersey og Holstein-kyr, vil vi styrke kompetansen på avl, noe som vil komme vår kunder til godesier TINEs rådgivingssjef Heine Bakke.  

Opplæring og rekruttering 

11 av TINEs avlsrådgivere har allerede vært på kurs i regi av TYR for å utvide sin kompetanse  ammekyr. I tillegg er det lagt opp til løpende oppdatering og kompetanseutveksling mellom Geno, TYR, VikingGenetics og TINE 
TYRs medlemmer vil også ha tilgang til TINEs tjenester innen veterinær- og foringsrådgiving, og kompetanse fra disse områdene kan også tilbys TYRs medlemmer på brunstkurs, fagmøter  fruktbarhet etc.  

Om TYR 

TYR er en avls- og interesseorganisasjon for norske ammekuprodusenter, både de som driver med reinrasa og krysninger, og de som fôrer fram okserDe er ansvarlige for det nasjonale avlsarbeidet på kjøttferaseneTYR har ca 2000 medlemmer over hele landet. Det finnes i overkant av 90.000 ammekyr i Norge. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås