Meny

TINE og Nortura med samarbeidsavtale om rådgiving på storfèkjøtt

 Hans Thorn Wittussen, konserndirektør for råvare og medlem i Nortura og Johnny Ødegård, direktør for rådgiving og medlem i TINE signerte nylig en samarbeidsavtale for fagrådgiving for storfekjøttproduksjon.
Hans Thorn Wittussen, konserndirektør for råvare og medlem i Nortura og Johnny Ødegård, direktør for rådgiving og medlem i TINE signerte nylig en samarbeidsavtale for fagrådgiving for storfekjøttproduksjon.
Harald Volden - Fagsjef TINE Rådgiving og medlem
Harald Volden - Fagsjef TINE Rådgiving og medlem

TINE har nylig inngått en avtale om rådgiving med Nortura. TINE skal stille med fem rådgivere som skal gjennomføre økonomi/driftsplanrådgiving i en planlegging og oppstartsfase. Tjenesten skal være landsdekkende. Vi er veldig godt fornøyd med at vi har fått en slik avtale på plass og ser frem til et godt samarbeid med Nortura, sier Harald Volden fagsjef i TINE rådgiving.

Rådgivingsaktiviteten retter seg mot besetninger i en fase med utvidelse og nyetablering i spesialisert storfekjøttproduksjon

Nortura ønsker også å sette økt fokus på fôringsrådgiving og innendørsmekanisering og TINE vil derfor stille sin kompetanse til disposisjon også innenfor disse områdene, primært på Østlandet og i Trøndelag. Den neste fasen blir nå å plukke ut aktuelle rådgivere og sørge for at disse får god opplæring og kompetanse innenfor spesialisert storfekjøttproduksjon. Nortura og TINE vil i felleskap sørge for kompetansebygging innenfor aktuelle fagtemaer.  

- Gjennom dette samarbeidet styrker vi storfekjøttprodusentenes forutsetninger for mest mulig vellykket drift og økonomiske resultat. I tillegg ønsker vi også å styrke kommunikasjon og samhandling om rådgiving også på andre områder, sier Asgeir Svendsen, faglig ansvarlig for storfè i Nortura.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås