Meny

Tester ut delt rolle mellom kontrollør og rådgiver

Helge Sele og rådgiver Hilde Tveiten på rundtur i fjøset. (Foto: Øystein Syrstad)
Helge Sele og rådgiver Hilde Tveiten på rundtur i fjøset. (Foto: Øystein Syrstad)

I to produsentlag på Jæren blir det denne høsten testet ut fordeler og ulemper ved at fjøsrunden gjennomføres av en annen person enn gårdens faste rådgiver. Dette for å hindre rolleblanding.

Piloten på Jæren er ett av flere tiltak som skal bidra til økt medlemstilfredshet blant TINEs eiere. Bakgrunnen for at et nytt system for fjøsrunden nå testes ut, er at det kan oppleves som en rolleblanding om en og samme person både skal dokumentere dyrevelferd og hygieneforhold i fjøset og samtidig selge rådgivingstjenester. Andre føler at fjøsrunden skaper et godt grunnlag for det årlige rådgivingsbesøket, og gir en merverdi i dialogen med rådgiver.

Prosjektet vil gi et grunnlag for å si noe om hva produsentene selv tenker, og  hvilken modell som totalt sett vil gi dem best utbytte.

Helge Sele er produsentlagsleder på Klepp, og er en av de første som deltar i piloten.

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås