Meny

Ta prøve for BRSV og BCoV

I løpet av høsten 2018 fikk alle melkeprodusenter tilsendt utstyr for uttak av samlemelkprøve i sin besetning. Prøveanalysen er gratis, og ved å delta bidrar du til mer smittesikker livdyrhandel og slaktedyrtransport, og får dokumentert smittestatus på egen gård.

Esken inneholder ett melkeprøveglass, en eske for retur av prøver, et rekvisisjonsskjema som skal følge prøvene, og et følgeskriv som beskriver hvordan prøveinnsendingen skal foregå.  

Hvorfor skal du ta ut prøve?

Ved å ta ut prøve får du dokumentert smittestatus på egen gård, og du blir en viktig bidragsyter til mer smittesikker livdyrhandel og slaktedyrtransport.

Røde besetninger etter blodprøve av ungdyr siste år

Som figuren over viser, er antall nysmitta besetninger har blitt betraktelig redusert det siste året, og vi trenger ytterligere reduksjon for å få kontroll. Hvis alle hadde tatt prøve hadde vi hatt ca. 8000 grønne besetninger i Norge.

Prøveanalyse er gratis!

Hvilket fylke har størst andel prøvetatte ved nyttår?

Figuren under viser andel prøvetatte besetninger i hvert fylke. Den blir publisert i Buskap hvert kvartal og fylket som vinner i 2018 blir også annonsert i Buskap.

Prøvetatte storfehold siste 12 mnd pr 1 okt 2018

 

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås