Meny

Svært få resistente Staph. aureus i Norge

Det er derfor bare unntaksvis behov for andre typer antiobiotika for å behandle aureus-mastitter, iflg. årsmeldinga til Helsetjenesten for storfe fra 2013.

Lite antibiotika resistens

Bruken av antibiotika i storfeholdet er i stor grad knyttet til behandling av mastitt. I Norge har vi svært lite penicillinresistente S.aureus, som er den viktigste årsaken til antibiotika-behandling med andre typer antibiotika enn β-laktamer. Forekomsten av penicillin-resistent S.aureus i forbindelse med subkliniske mastitter er de tre siste åra redusert fra 2,8 % til 1,3 %, det laveste tall som noen gang er registrert i Norge. Det skal derfor svært spesifikke diagnoser og grunner til for å benytte andre typer antibiotika.  

Forebygg resistensutvikling ved målrettet bruk av antibiotika

Det er viktig både for næringsmiddel-industrien og forebygging av resistensutvikling at antibiotika-bruken ikke øker. Det er kjent at tetracycliner er mer resistensdrivende og vanskelige å påvise i maten. Macrolider bør i stor grad reserveres humant bruk. MRSA er fortsatt ikke påvist i norsk melkeproduksjon. Den store andelen av penicilliner i melkeproduksjonen gjør også at testsystemene for antibiotika i melk er enklere og billigere. Data viser at ved ca. 90 % av alle mastittbehandlinger blir det benyttet preparater med β-laktamer.

Vær oppmerksom på kyr med høyt celletall

Høyt celletall både på ku- og besetningsnivå har vist seg å være svært knyttet til resistens hos bakterier. Det er derfor en målsetting å redusere antall kronisk infiserte mastittkyr og samtidig ha et målrettet og riktig forbruk av antibiotika.

Årsmelding HT storfe 2013

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås