Meny

Svært få resistente Staph. aureus i Norge

Det er derfor bare unntaksvis behov for andre typer antiobiotika for å behandle aureus-mastitter, iflg. årsmeldinga til Helsetjenesten for storfe fra 2013.

Lite antibiotika resistens

Bruken av antibiotika i storfeholdet er i stor grad knyttet til behandling av mastitt. I Norge har vi svært lite penicillinresistente S.aureus, som er den viktigste årsaken til antibiotika-behandling med andre typer antibiotika enn β-laktamer. Forekomsten av penicillin-resistent S.aureus i forbindelse med subkliniske mastitter er de tre siste åra redusert fra 2,8 % til 1,3 %, det laveste tall som noen gang er registrert i Norge. Det skal derfor svært spesifikke diagnoser og grunner til for å benytte andre typer antibiotika.  

Forebygg resistensutvikling ved målrettet bruk av antibiotika

Det er viktig både for næringsmiddel-industrien og forebygging av resistensutvikling at antibiotika-bruken ikke øker. Det er kjent at tetracycliner er mer resistensdrivende og vanskelige å påvise i maten. Macrolider bør i stor grad reserveres humant bruk. MRSA er fortsatt ikke påvist i norsk melkeproduksjon. Den store andelen av penicilliner i melkeproduksjonen gjør også at testsystemene for antibiotika i melk er enklere og billigere. Data viser at ved ca. 90 % av alle mastittbehandlinger blir det benyttet preparater med β-laktamer.

Vær oppmerksom på kyr med høyt celletall

Høyt celletall både på ku- og besetningsnivå har vist seg å være svært knyttet til resistens hos bakterier. Det er derfor en målsetting å redusere antall kronisk infiserte mastittkyr og samtidig ha et målrettet og riktig forbruk av antibiotika.

Årsmelding HT storfe 2013

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås