Meny

Stram økonomi gir bevisste bønder i Danmark

Foto: Solveig Goplen
Foto: Solveig Goplen

«Nød lærer naken kvinne å spinne» er et kjent ordtak. Nøysomhet, nøyaktighet og hardt arbeid er et must for den danske mjølkeprodusenten.

Tre dager i møte med danske mjølkeprodusenter sitter i ryggmargen. Vel hjemme i Norge er det grunn for ettertanke. I møte med mjølkeprodusenter i nærheten til Billund fikk vi virkelig se, høre og observere hvor tøffe forhold det er i dansk landbruk.

Opptatt av forebygging

Bøndene vi møtte var opptatt av å jobbe forbyggende. Eksempler som kan nevnes: en bonde vi besøkte hadde en egen gruppe for førstegangskalverne for å sikre overlevelse til neste laktasjon, en var tydelig på at dyr i god vekst har et sterkere immunforsvar og fokus lå i å holde veterinærutgiftene nede, en annen hadde gått gjennom alle rutiner knyttet til kalveoppdrettet for å unngå tap i forhold til tilvekst. Ute på jordet var fokus på at frø er kostbart og da må det spire og bli til gode bestand. Redusert jordarbeiding var et annet tema for å spare energi .  Nye kombinasjoner av å dyrke arter sammen kan være spennende- eksempler på dette er høstrug sådd om våren sammen med italiensk raigras til beite, hundegras, timotei og luserne som slås tidlig til dyr i vekst, bruk av både storvokst og småvokst kløver sammen med gras var noen av ideene som vi kanskje kan dra veksler på hjemme i Norge.

Inspirasjon til å utnytte synergier av samarbeid var og et viktig buskap. Å møte forbrukeren, invitere til enkle jordnære opplevelser kan knytte gode relasjoner til forbruker.  Det faktum at de økologiske mjølkeprodusentene kanskje står for de 20 prosent av danske mjølkekyr som er på beite er noe danske økologiske mjølkeprodusentene bruker i sin markedsføring.  De ser på det som et konkurransefortrinn i møte med forbruker. Merprisen for økologisk mjølk varierte noe ut fra hvilket meieriselskap de leverte til, men var i størrelsesorden 90 øre noe som gjør at de økologiske mjølkeprodusentene relativt sett tjener mer penger.  Markedet for økologisk er voksende. Flere har lagt tilbake til konvensjonelt for å møte framtida med større volum og mer dyr. De bøndene vi besøkte hadde valgt en annen tilnærming.

Om turen

22 produsenter deltok på fagturen. Målgruppa var økologiske mjølkeprodusenter i Øst sitt nedslagsfelt. I tillegg deltok rådgivere som jobber spesielt med økologi og veivalg. Turen var planlagt og arrangert av øst sitt fagteam på økologi. Målet med turen var nettverksbygging og faglig påfyll etter en tøff arbeidsperiode med våronn og slått. Nå er tida for å senke skuldrene et øyeblikk og heve blikket. Evalueringa av turen viser at bøndene mener det er både trivelig og nyttig å se andre forhold. Selv om mye er annerledes i Norge så er det å være bedriftsleder en fellesnevner.

Foto: Solveig Goplen

Vindu mot et «annet jordbruk»

Økologi Goplen 1

Kollegaer på tvers av landegrenser

Økologi Goplen 2

Egen gruppe for førstegangskalvere

Økologi Goplen 3

Rug og raigras til beite

Økologi Goplen 4

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås