Meny

Spennende forskning på dyrs atferd!

I Bergen var over 400 deltagere fra hele verden samlet på ISAE konferansen 2019 i starten av august. ISAE står for International Society for Applied Ethology og har fokus på dyrenes atferd og velferd.

Deltagerne var stort sett forskere og studenter som ønsker å dele sin nyeste forskning via presentasjoner, postere og workshops.  

For oss i TINE er det viktig å engasjere seg på slike konferanser for å holde oss oppdatert, samt skaffe kontakter og inspirasjon til videre arbeid. Saken fortsetter etter videoen. 

I tillegg til alle presentasjonene var det mange som presenterte funnene sine via postere, vi valgte å intervjue fire av dem – se filmene her: 

Laura Shewbridge Carter - Storbritannia - When lying down, would cows rather have a preferable surface or unrestricted space? 

Laura har sett på melkekyrs preferanse for underlag og bruk av båsskiller i liggebåser. Først testet hun om kyr valgte å ligge på sand som dypstrø, halm som dypstrø eller madrasser, alle områdene uten båsskiller. Deretter ble det installert båsskiller på det prefererte underlaget for å se om kyrne valgte bort ønsket underlag for større plass. Det viser seg at de fleste kyrne hadde halm som førstevalg men dersom det var båskille valgte de en av de andre, noe som tyder på at plass er viktigere enn underlag.

Joao H.C.Costa –Kentucky, USA - Voulntary heat stress abatement system for dairy cows; does It mitigate the effects of heat stress on physiology and behaviour? 

Joao har sammen med et firma utviklet en dusj som kan kjøle ned kyrne. Dusjen settes på når dyret går innunder den. Det er forsøkt å få til en laser deteksjon slik at kua kun får vann over ryggen og ikke i hodet da den ikke liker det. Dyret får en bolus eller en halssender som kommuniserer med dusjen. Joao viser oss at dyrene starter å gå under når temperaturen når ca 25 grader. Noen kyr vil aldri gå under, men ved høye temperaturer så går kyrne oftere under.  

Sarah JJ. Adcock – Florida, USA,  Pain response to injections in dairy heifers disbudded at 3 different ages. 

Sarah har fått avhornet kalver i tre grupper, ved 3, 35 og 45 dagers alder. Hun har deretter målt stressnivå etter en vaksine senere og funnet at de kalvene som ble avhornet ved tre dager hadde høyere stressrespons enn de som ble avhornet senere. Alle forsøk må sees i sammenheng og det kan være for enkelt å konkludere noe, men dette strider mot det vi har lært om at det er en fordel å avhorne så tidlig som mulig.

 

Elise Shepley – Canada – A cow in motion; are we really providing exercise to dairy cows? 

Elise har undersøkt melkekyrs adferd ved å tilby kyrne forskjellige oppstallingsmiljøer og måle aktiviteten og hvor langt de flytter seg. Fra oppbundet på bås til stor løsdrift med utegang. I Canada er forholdene ganske like norske forhold med mange båsfjøs med begrensede utegang. Der, som her, er det press fra samfunnet og regelverk at dyrene skal få mosjon. Dyrene hun har sett har individuelle forskjeller i preferanser for bevegelse. Hun mener at med sin forskning vi kan få vite mer om hva som kan bli anbefalt og kan være praktisk også i båsfjøs som for eksempel å la dyrene få være litt ute noen ganger i uka gjennom året.  

Er du interessert i å lese om ulike funn kan du laste ned boka med sammendrag her (International Society for Applied Ethology 2019 - book of Abstracts

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås