Meny

Spørreundersøkelse om husdyrmiljø og dyrevelferd i norske geitebesetninger

Foto: Torstein Kiserud
Foto: Torstein Kiserud

Våren 2020 skal NMBU gjennomføre en spørreundersøkelse blant norske geitebesetninger, i samarbeid med TINE og Animalia. Målet er å kartlegge situasjonen i geiteholdet i Norge, med fokus på miljøfaktorer av betydning for dyrevelferden.

Prosjektet «Husdyrmiljø i norsk geitehold» har som mål å kartlegge tilstanden i norske geitefjøs, inkludert besetninger både med melkegeiter og ammegeiter, med fokus på husdyrmiljø, dyrenes velferd og produsentenes trivsel. I løpet av april 2020 skal det gjennomføres en spørreundersøkelse blant norske geitebesetninger. Prosjektet er ledet av Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) ved Judit Vas, Knut Bøe og Karianne Muri, i samarbeid med TINE, og er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA).

Anonym kartlegging

Spørreundersøkelsen inneholder spørsmål om fjøsmiljø, som areal per dyr, gulvtype, gruppestørrelse, fôringssystemer, liggeareal, tilgang til uteareal, samt bruk av miljøberikelser (plattform, liggehyller, børste etc). Hovedfokuset i undersøkelsen er på de voksne hunn-geitene, men en del av spørsmålene omfatter også oppdrett av kje. I tillegg ønsker vi svar på hvordan produsentene og geitene trives i hverdagen.

Undersøkelsen er anonym, og ligger på nett. Den er tilgjengelig både på bokmål og nynorsk. Det vil ta ca. 40 min å besvare undersøkelsen. Siste frist for å besvare undersøkelsen er 30 april. Du finner link til undersøkelsen nederst på denne siden.

Undersøkelsen kan være en fin inngang til diskusjon med rådgiver

Noen vil kanskje i etterkant av undersøkelsen ha behov for å diskutere ulike forhold som omfattes av undersøkelsen med sin rådgiver. Sammen kan dere komme frem til mulige tiltak som fremmer trivsel og dyrevelferd tilpasset ditt eget fjøs.

På nett eller papir

Spørreundersøkelsen besvares fortrinnsvis online. De som ønsker å få tilsendt spørreskjemaet og returkonvolutt i posten, kan sende epost eller ringe til Judit Vas.
Resultatene vil etter hvert bli presentert i Sau og Geit, under Geitedagene 2021 og på bloggen www.geiteforskning.com.

Kontakt:

Dersom du har spørsmål angående undersøkelsen, kan disse rettes til prosjektleder Judit Vas. E-post: judit.vas@nmbu.no telefon: 67232157

 

Undersøkelse på bokmål: www.nettskjema.no/a/geiteholdbokmal

Undersøkelse på nynorsk: www.nettskjema.no/a/geiteholdnynorsk

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås