Meny

Sommermjølk-prosjekt i TINE

TINE ønsker en jevnere inngang på melk gjennom året. Utfordringene er lite melk i 3. kvartal og tilsvarende mye melk i 1. kvartal. TINE har derfor startet et eget pilotprosjekt i tre produsentlag rundt TINE Meieriet Byrkjelo for å stimulere til mer sommermjølk – med lønnsomhet for bonden og for TINE.

TINE Meieriet Byrkjelo produserer Norvegia, og er samtidig et reguleringsanlegg. Som reguleringsanlegg merker anlegget spesielt de store mjølkemengdene som kommer i første kvartal, som igjen skaper kapasitetsutfordringer. Sammenlignet med landet skiller Sogn og Fjordane seg ut med spesielt lav mjølkeinnmåling i 3. kvartal slik det framgår av tabellen. TINE har derfor startet et prosjekt i tre produsentlag omkring meieriet i Byrkjelo med mål om å stimulere til mer sommermjølk.

Bruksstruktur - noe av forklaringen

Bruksstrukturen er noe av forklaringen til den skjeve mjølkekurven i Sogn og Fjordane. Tabellen viser at gjennomsnittsleveranse i Sogn og Fjordane er 70 prosent av gjennomsnittsleveransen i landet.

Gjennomgående oppgis areal som en begrenset ressurs i Sogn og Fjordane i forhold til å produsere mer sommermjølk. Å slippe mjølkekyr på utmarksbeite blir derfor en viktig ressurs for mange.

Dette vises også gjennom mer kraftfôr og mindre energiopptak utenom kraftfôr i besetningene i Sogn og Fjordane.

Pilotprosjekt i tre produsentlag

Prosjektet som nå er satt i gang omfatter de tre produsentlaga Eid og Bremanger, Jølster og Gloppen. Hensikten med prosjektet er å analysere hovedårsakene til den skeive mjølkekurva, og gjennomføre tiltak med sikte på å øke andelen sommermjølk.

I høst blir det derfor gjennomført flere tiltak. Blant annet skal det gjennomføres fagmøter med sommermjølk som tema, og det legges opp til individuell rådgiving for å analysere mulighetene til den enkelte.

Aktuelle tema for møtene til høsten er;

•            Hvorfor er sommermjølk viktig for TINE?

•            Økonomi for den enkelte med mer sommermjølk?

•            Muligheter og utfordringer ved omlegging til mer sommermjølk?

•            Hvordan tilpasse seg raskt og effektivt?

Sett skjev mjølkekurve på dagsorden

Skjev mjølkekurve er en utfordring også i andre deler av landet. Erfaringer fra dette prosjektet skal derfor brukes senere i resten av TINE. Produsentlagene i TINE oppfordres likevel til å sette problemstillingen på dagsorden som en del av «marginjakten» framover.

Tabell; Andel mjølk som produseres i 3. kvartal i TINE og i Sogn og Fjordane.

tabell sommermjølk byrkjelo

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås