Meny

Skal hindre at sporer blir et problem

15 melkeprodusenter på Jæren, alle med robotmelking, deltar nå i et spennende sporeprosjekt. Ved å analysere sporer i fôret, kan bonden sette inn tiltak for å hindre at sporene kommer inn i melka.

TINE sponser hver sporeprøve med 500 kroner. Sporeprosjektet er ett av flere tiltak i pilotprosjektet «Økt medlemstilfredshet» som gjennomføres på Jæren. 15 melkeprodusenter har fått analysert fôrprøver som er høstet i ulike deler av sesongen 2019.

Sporer gir tap både for bonden og industrien

Dersom TINE industri i produksjonen bruker melk med sporer, både aerobe og anaerobe, oppstår ofte store kvalitetsfeil på produktene. Dette gir store, økonomiske tap, både for TINE, men også for bonden som har levert melka.

I videoen møter vi hygieneteknikker Ingve Dubland som sjekker fôrkvaliteten hos bonde Kristian Skrettingland på Varhaug, en av de 15 melkeprodusentene som deltar i sporeprosjektet.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås