Meny

Rutiner for registrering av fellesbeite

To eller flere melkeprodusenter kan samarbeide om levering av melk via fellesbeiter i beitesesongen. Melkeprodusentene i et fellesbeite leverer melk fra felles fjøs, og avregnes basert på fordeling av levert melk.

For å sikre at melken fra fellesbeitet blir hentet fra nytt sted, må du melde inn i god tid hvor melken skal hentes fra. 

I tillegg er det viktig å registrere følgende:

 1. Eksisterende fellesbeite: Ansvarlig for fellesbeitet/kontaktperson vedlikeholder opplysninger for fellesbeitet her på medlem.tine.no. Registrer adressen til kontaktpersonen dersom denne mangler.

 2. Nytt fellesbeite: Ansvarlig for fellesbeitet/leder må registrere/opprette fellesbeitet her på medlem.tine.no 

 3. Melding om nytt hentested for melk, med nøyaktig oppstartsdato, meldes inn via eget skjema.

Dersom fellesbeitet har vært i drift tidligere sesonger, finner du dette under «Mine fellesbeiter» på «Registrere og endre data»

Registrering av fellesbeite

For å registrere et fellesbeite med kontaktperson, deltakere og etter hvert fordeling hver måned av melkeproduksjonen, må du først logge deg inn her på medlem.tine.no og gå til registreringssiden.

(For kufellesbeiter: «Registrere og endre data» og deretter «Opprett et fellesbeite», for geitefellesbeiter: «Resultater og rapporter» «Opprett et fellesbeite»).

Fyll ut informasjon om nytt fellesbeite i skjermbildene (navn på fellesbeitet, adresse, varighet og produsenter som skal delta). 

Eksempel på registrering ser du her: 

 Registreringsbilde for fellesbeite 2018

Frist for registrering av et fellesbeite er 14 dager før første melkeleveranse fra nytt hentested. Den samme 14-dagersfristen gjelder når fellesbeitet avsluttes og produksjonen flyttes hjem etter sommeren. Som deltaker i et fellesbeite kan du når som helst gå inn på siden «Fellesbeite» og se informasjon om ditt fellesbeite.

Brukerveiledning for å registrere fellesbeite

Her finner du en mer detaljert brukerveiledning: 

 1. Logg deg inn her på medlem.tine.no
 2. Velg «Opprett et fellesbeite» i menyen for «Registrere og endre data» på forsiden
 3. Legg inn følgende informasjon om fellesbeitet:
 • Navn, adresse og kommunenummer
 • Hvem som er kontaktperson/ansvarlig
 • Varighet med datoer for start- og stopptidspunkt for fellesbeitet
 • Hvilke melkeprodusenter som deltar

Dersom du i ettertid må endre opplysningene, ta kontakt med TINE Produsentavregning. Fellesbeitene blir opprettet med egne interne produsentnummer, hvor melkeleveranser og analyseresultater registreres i løpet av måneden. Hver av deltakerne i fellesbeitet kan få gratis sms-varsel om melkekvaliteten.  

Husk å melde inn faktisk flyttedato til nytt hentested via skjemaet her , eller ta kontakt med TINE Medlemssenter.  

Brukerveiledning for å registrere fordeling av levert melk

Fordelingen for fellesbeitet registreres på medlem.tine.no. Fordelingen registres innen den 1. i ny måned hele perioden fellesbeitet er i drift. Fordelingen skal gjenspeile melkeproduksjonen fra dyrene til deltakerne. Avregning og belastning av melkekvoten skjer i forhold til fordelingen som oppgis.

 1. Logg deg inn her på medlem.tine.no
 2. Velg «Mine fellesbeiter» i menyen for «Registrere og endre data» på forsiden
 3. Velg «Registrer fordeling» på gjeldene fellesbeite
 4. Registrer fordeling av melk per deltaker

Dersom fordelingen ikke er mottatt innen fristen beregnes fordeling ut fra tidligere leveranser, og korrigeres ikke i etterkant. 

Fordeling av leveranse og kvalitet foretas ved avslutning av hver måned.  Faktisk levert melkemengde fordeles ut fra fordelingsnøkkelen, og analyseresultatene kopieres fra fellesbeitet til deltakerne.

Se «Informasjon om samarbeid i beitesesongen» på Landbruksdirektoratets nettsider. 

Melding om endring av hentested

For å melde inn eksakt dato for når melken skal leveres fra nytt hentested, bruker du dette skjemaet eller ta kontakt med TINE Medlemssenter.

Trenger du hjelp?

TINE Medlemssenter treffer du på medlem@tine.no eller på telefon 51 37 15 00, dersom du har spørsmål eller trenger hjelp knyttet til registrering av fellesbeiter og nytt hentested.

Hjelp oss å unngå ekstrakjøring

Vi ber om at flytting av hentesteder samordnes mest mulig mellom fellesbeitedeltagerne slik at vi unngår ekstrakjøring, og at henting fra nytt sted starter på samme dag som melka vanligvis leveres på. Dette gjelder også ved flytting hjem fra fellesbeitet.

Klargjøring av melkeanlegg

Vi minner om at du sikrer gode atkomstforhold, og at melkerom og driftsforhold for gårdstanken er i henhold til regelverket. Husk at et melkeanlegg og gårdstank som står i ro en hel vinter, kan føre til at viktige komponenter ikke uten videre fungerer som de skal.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås