Meny

Skal du levere melk fra seter eller sommersamdrift/fellesbeite?

For at overgangen fra å hente melk fra ditt ordinære fjøs til å hente melk fra et annet produksjonssted skal gå så smertefritt som mulig, må TINE informeres i god tid.

Senest to virkedager før du skal ha den første leveransen fra seter eller sommersamdrift/ fellesbeite må du gi beskjed til TINE Medlemssenter.  Det samme gjelder mot slutten av sommeren, når produksjonen flyttes hjem.

Vi oppfordrer imidlertid sterkt til å varsle i så god tid som mulig. Ved varsling én uke før endringen skjer sikres en best mulig gjennomføring av en eventuell endring.

Nytt fra i år er at dette meldes inn elektronisk via nettsiden.

https://medlem.tine.no/aktuelt/nyheter/fagnytt/skal-du-v%C3%A6re-med-i-fellesbeite-fellesseter-i-sommer

Vi minner også om at du sikrer gode atkomstforhold, melkerom i henhold til regelverket og gode driftsforhold for gårdstanken. Et melkeanlegg og gårdstank som står i ro en hel vinter kan føre til at vitale komponenter ikke uten videre fungerer som de skal.

Sjekkpunkter – Gårdstank

Når det nærmer seg sommer og varmere vær er det viktig å sjekke at kondensatoren («radiatoren») er rein for å få en rask nedkjølingshastighet på melka. Det vil også føre til at kompressoren bruker mindre strøm. For dem som flytter på seter eller sommersamdrift er det viktig å prøvekjøre tanken i god tid før oppstart

  1. Tanken stoppes før spyling.
  2. Spyl rillene på kondensatoren (radiatoren) med lunkent vann til rillene blir rene.
    NB! IKKE bruk høytrykksspyler da dette kan skade kondensatoren. Unngå å spyle direkte på elektriske koblingsbokser o.l.
  3. Vent noen minutter etter spyling før du starter tanken så vannet får renne av.
  4. Fylle vann i tanken til det dekker rørebladet.
  5. Slå på tanken og sjekk at nedkjølingen går som normalt.
  6. Kontroller at det ikke er ulyder eller andre avvik.

Kontakt TINE Gårdstankservice - Servicesenter 51 37 15 00 (tastevalg 3) om eventuelle feil i god tid før tanken skal brukes. Gårdstankservice vakttelefon er betjent alle hverdager mellom kl. 1730 – kl. 2000 i tillegg er den betjent lørdag, søndag og bevegelige helligdager mellom kl. 0800 – kl. 1000 og kl.1730 – 2000.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2018

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 4,96

Snitt fettprosent kumelk april

4,30%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter