Meny

Setter du pris på graset ditt?

Ønsker du å få høyere avlinger, bedre kvalitet som gir høyere grovfôropptak, og redusert grovfôrkostnad. Da er det en ide å melde seg på de regionale fagmøtene i regi av Grovfor 2020.

Prosjektet Grovfôr 2020 skal bidra til bedre lønnsomhet i norsk grovfôrbasert husdyrproduksjon. Målet er at produsentene oppnår 20 prosent høyere andel grovfôr per kg produsert mjølk og kjøtt.

Viktige beslutninger tas i en hektisk høsteperiode

Logo grovfor 2020

Grovfôr 2020 inviterer gardbrukere og deres ektefelle/samboer/kompanjong til interessante og motiverende fagmøter. Vi ønsker at begge parter deltar, da vi tror felles forståelse for betydningen av godt grovfôr vil bidra til et bedre driftsresultat. Innhøsting av gras er kostbart, og de videre økonomiske resultatene i fjøset avhenger av at man produserer grovfôr av topp kvalitet. Mange viktige beslutninger skal gjøres i en hektisk høsteperiode og en felles forståelse for viktigheten av godt grovfôr vil skape samhold og glede når man lykkes med innhøstingen.

To møter i vårhalvåret

De to første fagmøtene vil bli gjennomført våren 2017 på følgende steder:
Trøndelag: Scandic Hell, Stjørdal, 17.- 18. mars
Østlandets dal- og fjellbygder: Lillehammer Hotell, 24- 25. mars

Må ha gjennomgått kartlegging for Grovfôrøkonomi

Fagmøtene er åpne for mjølkeprodusenter, og begrensa til 40 gardbrukere per møte. De som melder seg på, vil få tilbakemelding om hvorvidt de kan få delta eller ikke.

For å få delta man ha gjennomgått kartlegging med Grovfôrøkonomi, da dette vil benyttes som grunnlag for gruppediskusjoner under fagmøtene.  Betaling for rådgivinga med Grovfôrøkonomi faktureres separat.

Deltakeravgiften er 2000 kroner per par, og dekker overnatting, frokost, lunsj og festmiddag

Påmelding til: marianne.haakerud@yara.com innen 5. februar. Merk stedet du ønsker å delta på.

Les hele programmet for fagmøtene

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås