Meny

Seks organisasjoner samarbeider om Storfe 2016

Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura, Tine og Tyr går sammen om å arrangere en ny storfekongress i 2016. Det faglige og sosiale arrangementet for alle storfebønder foregår på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 10. - 11. november 2016.

Planleggingen av Storfe 2016 er godt i gang. Sett av datoene allerede nå!

Arrangementskomiteen består av Jon Grønsberg, Felleskjøpet, Mari Bjørke, Geno, Jan Ferstad, Norsk Landbruksrådgiving, Asgeir Svendsen, Nortura, Tone Roalkvam, Tine, og Guro Alderslyst, Tyr.

Programkomiteen, ledet av Tone Roalkvam, er i gang med arbeidet. Målet er å sy sammen et godt og interessant program med en rød tråd. Det legges opp til flere parallelle sesjoner med ulike tema.

Komiteen for økonomi og sponsor ledes av Asgeir Svendsen. Det er plass for en rekke utstillere i de nye kongressfasilitetene hos Thon Hotel Oslo Airport.

Markedsføring- og PR-komiteen ledes av Mari Bjørke. Egne nettsider og Facebook-sider blir sentrale i markedsføringen av Storfe 2016.

> Følg Storfe 2016 på Facebook

Kontaktpersoner:    

  • Mari Bjørke, telefon 907 78 301
  • Jan Ferstad, telefon 915 74 510

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås