Meny

Se opp for smittsom hudbetennelse på klauvene

Foto: Maren Knappe-Poindecker
Foto: Maren Knappe-Poindecker

Digital dermatitt er en alvorlig form for hudbetennelse som gir væskende sår til vorteaktige forandringer i, foran eller bak i klauvspalten og opp mot biklauvene. Lidelsen er et betydelig problem i mange land og en viktig årsak til halthet og økonomisk tap.

Fortsatt relativt få besetninger i Norge med symptomer

Hornforråtnelse og varierende grader av hudbetennelse finnes i de aller fleste lausdriftfjøs, også i Norge. Men det er fortsatt relativt få besetninger med typiske symptomer på digital dermatitt (karakteristiske ømme sår og halthet).

Vær varsom ved innkjøp av dyr

Lidelsen er vanskelig å bli kvitt hvis den først får fotfeste i besetningen. Alle må derfor gjøre alt de kan for å bidra til at færrest mulig besetninger blir rammet av digital dermatitt. De viktigste tiltakene for å forebygge smitte er å unngå innkjøp av dyr og å holde fjøset så reint og tørt som mulig. Hvis man må kjøpe inn dyr, må man forsikre seg at dyra kommer fra en besetning uten kliniske symptomer på digital dermatitt og interdigital dermatitt (ved livdyrattest med opplysninger om klauvhelse).

Klauvskjærer må sjekke klauvspalten

Det er viktig at klauvskjærer/veterinær inspiserer klauvspalten for å kunne avdekke evt. hudbetennelse. Minst mulig opphold i det fuktige gangarealet er dessuten en svært viktig faktor og stiller krav til komfortable liggebåser, god dyreflyt, ikke for stor dyretetthet, tilstrekkelig antall eteplasser, hyppige fôringer osv. Utstyr som tas inn i fjøset må være skikkelig reingjort og helst desinfisert. Ellers anbefales kontroll av klauvene på alle dyr i klauvboks minst to ganger i året, med registrering i Helsekort klauv.

Er du usikker på hvordan digital dermatitt ser ut? Slå opp klauvlidelsen i nordisk klauvatlas.

Teksten er tatt fra årsmeldinga for Helsetjenesten for storfe 2013

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås