Meny

Risiko ved innførsel/import av fôr

Mattilsynet har lagt ut relevant informasjon og veiledning på sine nettsider om hvilke regler som gjelder for innførsel av fôr, og råd om hvordan dette kan gjøres trygt.

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet levert en risikovurdering der det frarådes å innføre fôr fra andre land enn Sverige og Finland, begrunnet i risiko for å introdusere alvorlige smittsomme sykdommer til norske husdyr og mennesker.

Det er den som innfører fôret, selger det videre eller gir det til dyrene som har ansvaret for at det er trygt.

Lenke til Mattilsynets informasjon her

TINE viser for øvrig til våre anbefalinger i samarbeid med andre aktører og podcast knyttet til mangelsituasjonen:her

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2018

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,12

Snitt fettprosent kumelk juni

4,21%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter