Meny

KSL-krav til godkjent grovfôr, og risiko ved innførsel/import av fôr

Dersom du ikke har mulighet til å få tak i grovfôr fra produsenter som har KSL i orden, så vil regelverket til Mattilsynet gjelde ved fôrimport.

Lenke til Mattilsynets regelverk og anbefalinger: https://www.matmerk.no/no/ksl/aktuelt/vanskelig-forsituasjon-krever-ekstra-innsats

Hvis import av grovfôr blir nødvendig, så foreligger det klare krav til importør, og det er viktig at den enkelte gardbruker får dokumentert at disse kravene er ivaretatt.

Mattilsynet sier blant annet:

Du er ansvarlig for at fôret er trygt, dvs. at det ikke medfører helsefare for mennesker eller dyr, eller gjør mat fra matproduserende dyr helsefarlig eller uegnet som mat. Fôret skal heller ikke spre plantesykdommer eller uønskede planter. Du har også ansvar for gresset/kornet er dyrket under forhold som er i samsvar med kravene i EU-regelverket, og for at produktet ikke er forurenset under bearbeiding, transport og lagring.

Les mer om disse kravene på: Lovverkets krav ved fôrimport

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet levert en risikovurdering der det frarådes å innføre fôr fra andre land enn Sverige, Island og Finland, begrunnet i risiko for å introdusere alvorlige smittsomme sykdommer til norske husdyr og mennesker.

Det er den som innfører fôret, selger det videre eller gir det til dyrene som har ansvaret for at det er trygt.

Lenke til Mattilsynets informasjon her

TINE viser for øvrig til våre anbefalinger i samarbeid med andre aktører og podcast knyttet til mangelsituasjonen:her

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås