Meny

Ringorm på storfe har blusset opp igjen - vær påpasselig !

Etter mange år med kraftig reduksjon i antallet tilfeller med ringorm hos storfe forårsaket av soppen Tricophyton verrucosum, er det i år funnet spredning av smitte til flere besetninger på Østlandet.

Ringorm var nesten utryddet

Den intensive kampen mot ringorm hos storfe på 2000-tallet , som blant annet har bestått i vaksinering av besetninger med ringorm, og skjerpede rutiner for attestskriving ved livdyromsetning , medførte at Norge kun hadde et fåtall besetninger igjen der ringorm var konstatert. I 2009 var antallet nede i 2 besetninger. I år har det vært en negativ utvikling, og sjukdommen er påvist i noen besetninger. Mattilsynet pålegger restriksjoner på besetninger med denne ringormarten, da den er listet som en gruppe B sjukdom, og leder arbeidet med oppfølging av rammede besetninger.

Vær oppmerksom, også på atypiske tilfeller

Mattilsynet informerer om at at det har vært flere funn med atypiske symptomer på ringorm hos storfe den siste tiden. Det vil si at ringorm ikke kan utelukkes selv om de klassiske hudforandringene ikke er tilstede, men bare for eksempel håravfall. Det er bare prøvetaking som kan avkrefte diagnosen.

Vi ber om at alle som har kontakt med storfe, både melkekyr og kjøttfè, er observante på hudforandringer som kan likne ringorm, slik at Mattilsynet raskt kan varsles.

Behandle med jodoppløsning

Det gjøres også oppmerksom på at et effektivt og mye anvendt desinfeksjonsmiddel mot ringorm, Virkon S, ikke er lov å anvende på matproduserende dyr. Virkon S kan forsatt benyttes på overflater i husdyrrom og på utstyr. Mattilsynet anbefaler å benytte 2 % jodoppløsning til behandling av diagnostisert ringorm.

Les mer på Mattilsynets nettsider

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås