Meny

Regnskapsføring er midt i et digitalt skifte

Christine Lundberg Larsen er administrerende direktør i Regnskap Norge.
Christine Lundberg Larsen er administrerende direktør i Regnskap Norge.

–Den samme kompetansen regnskapsførerne har brukt tidligere til å fornye seg, vil gjøre at de også håndterer det digitale skiftet, sier Christine Lundberg Larsen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Det har vært stor utvikling i bransjen om vi ser tilbake, men vi er fremdeles bare i startgropen for det som vil skje som en følge av digitaliseringen. Den vil gi muligheter for effektivisering og nye tjenester, sier Lundberg Larsen.

Bransjeorganisasjonen Regnskap Norge vil levere kunnskap og løsninger som gjør regnskapsførerne best mulig rustet til å møte utfordringene. På samme måte som Regnskap Norge er kart og kompass for regnskapsførerne, er regnskapsføreren det for sine kunder.

Størrelsen på oppdraget avgjør i dag behovet

Selv om regnskapsbransjen i dag påvirkes sterkt av teknologiutviklingen ser vi at enkelte kundekategorier, og da spesielt de aller minste bedriftene, holder fast ved mer manuelle faktura og regnskapsprosessene. Lundberg Larsen sier at det er vanskelig å si eksakt når hele verdikjeden til regnskapsbedriftene vil være fulldigitalisert, men hun antyder anslagsvis tre til fem år.

Rundt to av tre medlemsbedrifter kan i dag produsere regnskapene digitalt.
–Det er stor forskjell på små og store regnskapsoppdrag, hvor de store har større og mer komplekse behov.

Fra produksjon til innsikt

I likhet med bøndene har regnskapsprofesjonen vært gjennom en lang og omfattende endringsreise som hverken har start- eller sluttdato. Regnskapsførerne er flinke til å henge med i timen og tilpasser seg stadig nye rammevilkår, endrede kundebehov og ny teknologi. Blant annet håndterer de i dag flere systemer og programmer.
Vi er stolte av våre medlemmer som gjør en fantastisk god jobb!

Den digitale revolusjonen i bransjen gjør at viktig, økonomisk informasjon blir gjort tilgjengelig, tilnærmet i sanntid. Alt oppdateres fortløpende.
–Så langt har vi hatt fokus på frister, kontroll og rapportering. Jo bedre verktøy og systemer vi får, jo mer tid frigjøres til rådgivning. Regnskapsføreren blir mer en sparringspartner i hverdagen.

Kunde og regnskapsfører har samme ståsted

Fortsatt vil det nok være slik at regnskapsførerne hjelper kundene med å sende inn korrekt informasjon til riktig tid. Men siden transaksjonene vil gå raskere, kan regnskapsføreren både utvide egen kompetanse ha kapasitet til å gi råd.

–Mer effektiv regnskapsføring, med en produksjon i sanntid, gir bedre grunnlag for samhandling mellom kunde og regnskapsfører. Begge vil sitte med samme tallgrunnlag, og ha en felles plattform for å planlegge framover. Dialogen blir aktiv og framoverskuende.

Utfordringer

Hva er de største utfordringene knyttet til fulldigitalisert regnskapsproduksjon?

–Programleverandørene ønsker å gå direkte til kunden med sine løsninger. På den andre siden står kundene som gjerne vil ha enklere og mer intuitive «gjør det selv-løsninger». Selv om verktøyene er tilgjengelig for kunden kreves det i tillegg både kompetanse og erfaring for å kunne produsere et regnskap i tråd med gjeldende lover og regler. Regnskapsføreren har derfor en helt annen forutsetning enn kunden selv til å løse regnskapsoppgavene og gi gode styringsråd.

Gode råd om sikkerhet

I utgangspunktet er profesjonelle skyleverandører også gode på sikkerhet. Det er tillit de lever av, og er minst like interessert i å beskytte data som kunden sin.  

Det som er spesielt viktig å tenke på er hvor data lagres. Personopplysninger kan i utgangspunktet kun lagres i Norge eller i EØS-sonen. I USA etter Privacy Shield avtalestrukturen, men det er en kompleks materie.
Vit hvor dataene dine ligger. Ikke bare hos leverandør, men også hos deres underleverandører. Regnskapsopplysninger må inntil videre oppbevares i Norge eller Norden etter årsavslutningen.

Husk kryptering av forretningssensitive data som lagres i skyen. Gjør en god risikovurdering i virksomheten. Finn ut hva du må ha stålkontroll på og hva som kan ligge mer utsatt for sikkerhetsbrudd. Klassifiser informasjonsgrupper, og still krav til sikring av de enkelte gruppene av data. Sikkerhet er ikke det samme som absolutt sikkerhet, det er vanskelig å oppnå og dyrt, sikkerheten skal være god nok basert på risikovurderingen.

 Fakta om Regnskap Norge:

- nesten 8000 personlige medlemmer,
- 2 574 medlemsbedrifter, av disse er 420 kjedekontorer, dvs. 20 prosent
–Om lag 70 prosent av regnskapsførerne er i dag tilsluttet Regnskap Norge.
-Medlemmene fører regnskap for ca. 300 000 små- og mellomstore bedrifter.

Organisasjonens mål;
- Yte medlemsservice av høy kvalitet og verdi for medlemmene.
- Arbeide for gode rammebetingelser
- Være bransjens viktigste talerør
- Være attraktiv samarbeidspartner og arbeidsgiver

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås