Meny

Planlegging av Storfe 2019 i gang

Seks organisasjoner går sammen om å arrangere en ny storfekongress, Storfe 2019. Den går av stabelen 27. - 28. november 2019 på Gardermoen. Nå planlegges et skreddersydd program for storfebønder i hele landet.

Arrangørene er: Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Nortura, TINE og Tyr. Dette er de samme som sto bak Storfe 2012 og Storfe 2016. 

− Storfe 2019 er en dugnad fra alle organisasjonene. Avtale med hotellet er signert og programkomiteen er i full gang med å sette sammen et program som skal bli interessant og nyttig for flest mulig, sier Asgeir Svendsen i Nortura. Han leder hovedkomiteen som består av Agnete Børresen, Geno, Rune Lostuen, Felleskjøpet, Jan Ferstad, NLR, Tone Roalkvam, TINE, og Eli Hveem Krogsti, Tyr.

Fokus blir retta rett mot gardbrukerne

− Vi har med oss erfaringene fra Storfe 2016 og jobber nå med overordna tema for kongressen. Det er et mål å være mest mulig aktuelle i november 2019, sier leder i programkomiteen Rune Lostuen. Det legges opp til inntil fire parallelle fagprogram, men med felles åpningsforedrag og avslutning. Og tradisjonen tro blir det festmiddag med god, norsk mat, underholdning og dans. 

− Etter denne sesongen ser vi at grovfôr kommer til å bli viktig. Det blir trolig en egen parallellsesjon der deltakere i prosjektet Grovfôr 2020 bidrar med resultatet fra prosjektet, sier Lostuen. Han framhever beite, kalvoppdrett, ammeku, fruktbarhet og helse som andre aktuelle tema.

− Klimasmarte løsninger blir stadig viktigere i landbruket. Her gjelder det få finne praktiske løsninger, sier Lostuen. Ny teknologi og optimalisering av gardsdrifta blir sentralt.

Program skreddersydd for gardbrukere

− Vi har fått fram en del ideer til programmet, og er åpne for innspill framover. Målet er å ha klart et skreddersydd program for gardbrukerne før jul, sier Lostuen. Påmeldingssystemet skal være oppe og gå på nyåret.

− Det er et mål å holde kostnadene nede. Derfor jobber vi med å få inn sponsorer. Det blir også utstilling med aktuelle utstillere i bransjen, sier Agnete Børresen i Geno. Hun jobber med sponsing og utstilling sammen med Eli Hveem Krogsti i Tyr.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås