Meny

Ny startpakke med rådgiving til nye TINE-medlemmer

Vi tilbyr nå nye TINE-medlemmer inntil 10 timer gratis rådgiving det første året. Endringen gjelder alle nye medlemmer fra 1. november 2018, og erstatter tidligere ordning med 30 prosent rabatt på kjøp av rådgivningstimer i ett år.

TINE Rådgiving har hatt en gjennomgang av fordelene til nye TINE-medlemmer. Målet med fordelene er å bidra til at alle nye TINE medlemmer får en best mulig start som melkebonde.

Hvorfor bruker vi så mye ressurser på nye medlemmer?

TINE Rådgiving har langsiktige fornøyde kunder som mål. TINE Rådgiving ønsker å synliggjøre sin kompetanse og nytteverdi gjennom rådgiving som hjelper den enkelte kunde med å nå egne mål.

Hva inneholder ny startpakke med rådgiving?

Basert på den enkelte produsentens avklarte behov, langsiktige og kortsiktige mål og tiltak, tilbyr vi inntil 10 timer rådgiving som kan hjelpe produsenten til å nå sine mål.

I tillegg tilbys nye avlsplan Super som blir levert i samarbeid med GENO.

Hvem gjelder startpakka for?

Tilbudet gjelder for nye TINE-medlemmer som er kvalifisert til å få nybruker-tillegg på melka (20 øre per liter). Det nye medlemmet må selv nytte seg av rådgivinga og være en aktiv part. Nytt samdriftsmedlem kan om ønskelig bruke timer på sitt eget foretak.

Overgangsordning

  • Medlemmer som overtok før 01.11.2018 følges opp etter de gamle retningslinjene om 30 prosent rabatt på rådgiving. Rabatten bortfaller 12 måneder etter overtakinga
  • For medlemmer som overtok etter 01.11.2018 bortfaller rabatten på 30 prosent fra 01.01.2019. De får i stedet tilbud om 10 timer gratis rådgiving første året. 

Les mer om våre fordeler for nye medlemmer her.

Punktvis oversikt over startpakke til nye medlemmer 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås