Meny

Ny rutine for identifisering av koagulase negative stafylokokker (KNS)

Koagulase negative stafylokokker (KNS) er en samlebetegnelse for en gruppe bakterier med mange arter og underarter. Nye laboratoriemetoder gjør at TINE Mastittlaboratoriet fra våren 2019 vil rapportere de vanligst forekommende KNS-artene på artsnivå. KNS arter som er lite relevante i mastittsammenheng kommer fortsatt til å bli rapportert som KNS.

Følgende gjelder fortsatt når vi snakker om KNS:

- KNS som gruppe finnes «overalt»: I miljø, i spenekanal, på spenehud og på prøvetakers hud. KNS er derfor svært vanlig å påvise som en forurensing.

-For å anta at KNS-bakteriene faktisk kommer fra juret, er det viktig at prøvekvaliteten er god. KNS gir sjeldent klinisk mastitt, og i de aller fleste tilfellene gir de bare moderat stigning i celletallet. KNS er derfor sjelden hovedårsaken til at en produsent sliter med høyt tankcelletall eller mye mastitt.

- I de aller fleste tilfeller selvhelbreder KNS infeksjoner seg selv i sinperioden.

Noen besetninger har mange kyr med KNS funn i speneprøver, og da gir den nye differensiering av KNS-arter nye muligheter:

- Ofte finner man et variert bilde av forskjellige KNS-arter, og gjentatte prøver av samme ku viser ulike KNS-arter. Her er det som oftest snakk om stadige nye infeksjoner fra miljøet. Tilnærming i slike besetninger må ha to fokus: Miljøtiltak og øke motstandskraften til kyrne.

- Finner man samme KNS-art i de fleste kyrne, og gjentatte funn i samme kyr, kan det dreie seg om vedvarende KNS-infeksjoner som er mer storfetilpasset. Har man et slikt bilde i en besetning vil fokus på forhindring av nyinfeksjoner være det aller viktigste tiltaket.

 

Informasjon som vil vises for de ulike species på medlem.tine.no

Staphylococcus epidermidis

S. epidermidis er en naturlig del av bakteriefloraen på menneskers hud. Dette regnes som hovedkilden til jurinfeksjoner forårsaket av denne bakterien. Hvis forholdene i fjøset ligger til rette for det, kan S. epidermidis opptre som en smittsom jurbakterie og infisere mange dyr (storfe og småfe).

S. epidermidis er en vanlig årsak til subklinisk mastitt, og av og til mild klinisk mastitt, hos storfe og småfe. Bakterien kan også noen ganger forårsake langvarige jurinfeksjoner med høyt celletall.  Infeksjoner med S. epidermidis selvhelbreder vanligvis i sinperioden. S. epidermidis infeksjonerforekommer hyppigere i seinere laktasjoner sammenlignet med første laktasjon.

S. epidermidis en viktig bakterie i humanmedisinen. Rundt 50 % av bakteriene som gir mastitt er følsomme for penicillin.

 

Staphylococcus chromogenes

S. chromogenes er en naturlig del av bakteriefloraen hos kalv og ungdyr. Den finnes på kroppen samt på overflaten av jur og spener, og disse regnes som de viktigste smittekildene. S. chromogenes regnes ikke som en veldig smittsom jurbakterie, men den kan smitte fra dyr til dyr og gi jurinfeksjoner når forholdene ligger til rette for det.

S. chromogenes er en vanlig årsak til subklinisk mastitt hos storfe. Bakterien kan forårsake langvarige infeksjoner og moderat forøket celletall, men spontanhelbreder oftest i sinperioden. S. chromogenes infeksjonerforekommer hyppigere i første laktasjon sammenlignet med seinere laktasjoner. De fleste bakteriene som gir mastitt er følsomme for penicillin.

 

Staphylococcus simulans

Smittekildene til S. simulans er i liten grad undersøkt. Bakterien kan ha et smittsomt forløp i enkelte besetninger.

S. simulans er en vanlig årsak til subklinisk mastitt hos storfe og av og til også hos geit, men den kan også forårsake klinisk mastitt. Bakterien kan gi langvarige infeksjoner og høyt celletall, men infiserte dyr spontanhelbreder oftest i sinperioden. Det er noe vanligere å påvise S. simulans i seinere laktasjoner enn i første laktasjon. Bakterien er som regel følsom for penicillin

 

Staphylococcus haemolyticus

S. haemolyticus er en naturlig del av bakteriefloraen på menneskers hud, og dette regnes som en viktig smittekilde til storfe og småfe. S. haemolyticus kan finnes både på huden på juret og i fjøsmiljøet,

Det er ikke uvanlig å finne S. haemolyticus i prøver fra subklinisk og iblant også fra mild klinisk mastitt. Bakterien forårsaker av og til langvarige infeksjoner og moderat forøket celletall, men infiserte dyr spontanhelbreder i sinperioden.

Ca 50 % av bakteriene som gir mastitt er følsomme for penicillin

 

 Staphylococcus warneri

Smittekildene til S. warneri er ikke kjent, men bakterien finnes ofte ved subklinisk mastitt hos storfe og geit. Bakterien gir vanligvis hverken langvarige infeksjoner, høyt celletall over tid eller andre jurhelseproblemer av betydning hos storfe eller småfe.

 

 Staphylococcus caprae

Smittekildene til S. caprae regnes å være dyrene selv, og bakterien kan opptre som en smittsom jurbakterie og infisere mange dyr. S. caprae er en vanlig årsak til subklinisk mastitt i en del geitebesetninger. Bakterien kan forårsake langvarige infeksjoner og gi forhøyet celletall.

S. caprae er følsom for penicillin.

 

Andre Koagulase negative stafylokokker (KNS)

«Andre koagulase-negative stafylokokker (KNS)» er en samlediagnose for de species som har liten evne til å forårsake jurinfeksjon.  I dag kjenner man til over 50 ulike KNS-arter, men få av disse har betydning for jurhelsa. kode 30 «Andre Koagulase negative stafylokokker (KNS)» utgjør majoriteten av påviste jurbakterier.

 

For å se alle mastittbakteriene som kan påvises i spenesprøvene, se link

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås