Meny

Ny fagbrosjyre om godt kvigeoppdrett

Hvordan avle fram robuste, produktive og fruktbare melkekyr? Vår nye og oppdaterte fagbrosjyre, "Godt kvigeoppdrett" gir deg gode råd på veien. Fôring, holdutvikling og beiteutfordringer er sentrale temaer.

Nye illustrasjoner belyser hvordan beiteperioden legger føringer på hva som er riktig valg av insemineringstidspunkt og kalvingsalder for kvigene.

Alle fôrplanene er beregnet etter OptiFor/NorFor sine korrigerte normer for fôropptak fra 2016. Vi ber derfor om at de gamle kvigebrosjyrene skiftes ut med denne versjonen hvor kviga "Emma" poserer på framsiden.

Gode råd er å gjøre som profesjonelle kjøttfeprodusenter, og veie ungdyra jevnlig. Ta også gjerne ut egne grovfôranalyser og engasjer en rådgiver for å diskutere fôringsregimet på ditt bruk.  

Her kan du lese brosyren på nett. 

Ønsker du heller å laste ned brosjyren, eller skrive den ut, kan du klikke her.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås