Meny

Ny beregning av nyinfeksjonsnivå

Den nye beregningen teller ikke med kliniske mastitt-behandlinger. Dermed viser ny beregning av nyinfeksjonsnivå lavere tall enn den gamle.

Telleren for nyinfeksjonsnivå er nå antall celletallsanalyser over 200.000 der forrige analyse var under eller lik 200.000. Nevner er som før antall kyr som har hatt kucelletall i perioden. Det beregnes over de siste 12 måneder. En klinisk mastitt som plutselig oppsto, uten høye celletall før og etter, vil nå ikke bli med i beregningen.

Varigheten kan få en tilsvarende økning, fordi den beregnes ut fra nyinfeksjonsnivå. Den nye varigheten vil dermed bli mer representativ for celletalls-dynamikken i besetningene. Varigheten er fom før (i % av observasjonstida)= infeksjonsnivå/nyinfeksjonsnivå

Fra nå og fram til 1. april 2014 , når helseutskriften fases ut, vil både gamle og nye beregninger anvendes.

Tallene for nyinfeksjonsnivå og varighet er svært gode parametre for å vurdere behov for etablering av rutiner for Godt Jur Dette kan TINE rådgivere og veterinærer hjelpe med.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås