Meny

Sølvkalven 2017 - husk fristen 1. november

Sølvkalven er en utmerkelse som annethvert år gis til personer som spesielt vektlegger god helse og velferd hos storfe i en sunn og økonomisk bærekraftig storfeproduksjon.

Prisen skal også formidle at landbruket har god dyrehelse og dyrevelferd som et prioritert arbeidsområde.

Prisen er todelt, hvorav den ene går til en produsent. Den andre tildeles annen person som har arbeidet spesielt for å fremme god helse og velferd hos storfe.

Send oss din nominasjon

Nominasjonsperioden for Sølvkalven 2017 er fra 1. september til 1. november.

Vinnerne bekjentgjøres og utdeles primo 2018

Dersom du vet om verdige kandidater allerede nå, ikke nøl med å nominere! Her finner du  nominasjonsskjema

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2018

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,12

Snitt fettprosent kumelk juni

4,21%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter