Meny

Nettstedet storfehelse.no stenges

Helsetjenesten for storfe ble en del av Animalia fra 1. januar 2018. Som en følge av dette, har TINE nå stengt nettstedet storfehelse.no, og innholdet er fremover å finne på Animalia sitt nettsted.

Rekvisita og materiell kan du heretter bestille på medlem.tine.no eller hos Animalia

Fagstyret i Helsetjenesten for storfe startet i 2015 en strategiprosess. I denne prosessen skulle det ses på både faglige og organisatoriske utfordringer. Et klart flertall av samarbeidspartnerne bak Helsetjenesten for storfe signaliserte at de ønsket en framtidig organisering mer uavhengig av varemottaker. Det ble også gjort spørreundersøkelser blant storfeprodusenter og storfeveterinærer. Det var stor oppslutning om helsetjenesten, men få så et klart skille mellom TINE og Helsetjenesten for storfe.

Storfenæringen er i endring

Antall melkekyr og -besetninger går ned, mens antall ammekyr og ammekubesetninger er stigende. Bekjemping av smittsomme sjukdommer krever bred oppslutning uavhengig av produksjonsform og leveringsforhold.

Summen av disse forholdene var avgjørende for at avtalepartene i helsetjenesten konkluderte med at tiden var inne for en omorganisering av Helsetjenesten for storfe. En innlemming i Animalias bransjenøytrale fagmiljø, der andre helsetjenester allerede er plassert, ble en naturlig løsning.

Naturlig arbeidsdeling

Helsetjenesten for storfe vil ikke dekke alle fagområder, men skal lede og koordinere fellessatsinger og bidra til en naturlig arbeidsdeling mellom samarbeidspartnerne. Det betyr for eksempel at GENO fortsatt vil være den sentrale aktøren på fruktbarhetsområdet og at TINE vil videreføre, blant annet, sitt arbeid med jurhelse og melkekvalitet.

Du kan lese mer om dette på Animalias nettsider.

Har du spørsmål rundt helse og forebyggende helsearbeid, ta kontakt med din lokale TINE-veterinær

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås