Meny

Mjølkebonden jakter på forbedringer

To unge bønder, Maren og Eivind på startstreken, kan i sitt første driftsår bruke TINE Rådgiving vederlagsfritt i inntil 10 timer ekstra. (Foto: Solveig Goplen)
To unge bønder, Maren og Eivind på startstreken, kan i sitt første driftsår bruke TINE Rådgiving vederlagsfritt i inntil 10 timer ekstra. (Foto: Solveig Goplen)

Når mjølkeproduksjonen i Norge skal reduseres har mange mjølkeprodusenter ikke lenger mulighet å styrke bunnlinja ved å produsere flere liter eller kilo. Da må de ut på spennende jakt etter marginer.

Av Solveig Goplen, solveig.goplen@tine.no

Vi i TINE Rådgiving er de første til å innrømme at i mange år har mulighetene for større volum vært på dagsorden når vi møter bonden. Endringene skjer brått og brutalt både for bonde og rådgiver.

Dagens driftsplaner må rett og slett ta høgde for en mulig volumnedgang, sier Amund Hågenrud, økonomirådgiver i TINE.

Kan gi spennende og overraskende funn

Å redusere mjølkeproduksjonen er ikke noe lett budskap å selge inn til unge bønder som vil så mye, og som gjerne har vokst opp med at veien til en solid økonomi er å levere mer mjølk og kjøtt.
Dagens situasjon med «mørke skyer» om lavere volum, gjør at tida er inne for å jakte på marginene. Det kan være spennende med overraskende funn.
Målet er å få ned enhetskostnaden per liter mjølk som leveres fra gården. Da er det viktig å starte med de store, tunge postene, eksempelvis kostnader til fôr. Stikkord her er større avling per dekar, bedre grovfôrkvalitet og mer bruk av egne ressurser, tre faktorer som alltid gir bedre bunnlinje.

Nettverksbygging og smartere jobbing

Utsiktene til lavere kvoter, høyere omsetningsavgift, og reduserte muligheter for å produsere storfekjøtt bekymrer først og fremst bøndene, men også rådgiverne. Vi må holde humøret oppe, bygge nettverk, skaffe kunnskap og rett og slett bidra til holde opp trøkket.
Ei god bondehelse både fysisk og mentalt er avgjørende for norsk matproduksjon. Prosjektet «En fot i bakken» som nå settes gang på Jæren, har fokus på nettverksbygging og smartere jobbing ute på den enkelte gård. Betydningen av kollegaer og gode fagmiljøer både faglig og sosialt er ofte undervurdert.
Skal du prestere godt, er det viktig å ha noe å måle seg opp mot. Data som overføres hver måned er avgjørende for å benchmarke fortløpende.  Sammenstilling av data med lang historikk, viser ikke bare et øyeblikksbilde, men trender over tid. Tallene gir et godt grunnlag for å ta gode beslutninger.

Sommermjølk i 2020 blir enda mer lønnsomt

De mest verdifulle dyra, både kyr og kviger insemineres i disse dager. De vil produsere mye mjølk på best mulig sommerpris neste år. Fra 2020 endres priskurven ytterligere med enda høyere pristillegg fra juni. Derfor kan inseminering i september/oktober være et viktig bidrag i jakten på marginer, og sikre et bedre resultat for TINE. Kampen mot sommerdumpa er ikke noe nytt, men forsterkes ved at pristillegget økes enda mer.

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås