Meny

Mer norskprodusert fôr til Dagros

TINE skal i årene framover jobbe hardt for at stadig mer av fôret norske melkekyr spiser, er produsert i Norge. Dette krever et godt samspill mellom melkeprodusentene, rådgiverne og kraftfôrprodusentene.

Styret i TINE har gitt en klar marsjordre om at det settes i gang et arbeid med et langsiktig mål om at alt fôr til norske melkekyr er produsert i Norge. 

I dag ligger andelen norsk fôr til melkekyr på noe over 80 prosent? 

–Melk er fantastisk produkt, men det selger seg ikke selv.  Vi vet at forbrukerne i økende grad setter krav til bærekraft i hele verdikjeden.  Norsk melk er kanskje den mest bærekraftige måten å forvandle norske grasressurser til sunn, god og næringsrik menneskematDette fortrinnet må vi spille videre på for å sikre melkesalget også i framtida, sier styreleder i TINE, Marit Haugen.  

Kritikk mot bruk av importert fôr 

Styret mener legitimiteten til norsk melkeproduksjon styrkes gjennom å legge enda større vekt på bruken av norske fôrressurser. 
I debatten rundt klima, miljø og bærekraft blir melk og meieriprodukter stadig kraftigere utfordret både av forbrukere og miljøbevegelser. Vi kritiseres for økt bruk av importerte forressurser. I dag går utviklingen i retning av økende bruk av importerte fôrressurser, og dermed svekket legitimitet til norsk melkeproduksjon.  

Mulighet til å øke norskandel 

TINE har gjort en vurdering av hvilke muligheter som finnes for å øke andelen norsk fôr Det kan være mulig å øke andelen betydelig uten dramatiske konsekvenser for verken ytelse eller produksjonsfordelingForutsetningene for en slik endring er økt grovfôrvolum gjennom bedret grovfôrkvalitet, økte avlinger, økt dyrking av olje og proteinrike fôrvekster og prioritering av melkeproduksjon ved disponering av det norske fôrkornet. 

 Bedre grovfôr er vinn/vinn.  Det gir lavere kostnader, større tillit til norsk melk og økt bærekraft.  Prosjektet Grovfôr 2020 viser at de aller fleste har noe å vinne på grovfôrsiden, sier konserndirektør for TINE Rådgiving og Medlemsservice, Johnny Ødegård.

Vi må bruke tid

En brå endring i importandelene er krevende både i forhold til kostander, effektivitet og andre mål som for eksempel fettinnhold i melka.  Derfor må gjøre endringene gradvis i takt med at vi skaffer oss ny kunnskap. Men vi må begynne nå!  

Hva må gjøres helt konkret? 


For å øke andelen av norske fôrressurser et det et vidt spenn av virkemidler som kan brukes.   
Bedre grovfordyrking er et nøkkelord, der vi i dag ser svært stor variasjon i kostnader, avlinger og kvalitet. 

 Videre vil et tett samspill med kraftforindustrien om å endre sammensetningen av enkeltråvarer bli viktig. 

 Sist men ikke minst, vil rammevilkårene i melkeproduksjonen ha innvirkning. Prioritering av norske råvarer må derfor følges opp ved gradvis endring av virkemiddelbruken i tett samarbeid med faglaga og landbruks- og matdepartementet. 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås