Meny

Melkeroboter i Norden 2016

De siste årene har automatiske melkesystemer (AMS) hatt sterk framgang i de nordiske landene, og i dag finnes AMS på 19,8 prosent av de nordiske besetningene. Det er estimert at 31,1 prosent av nordisk melk blir produsert i besetninger med AMS, og at 29,3 prosent av kyrne i Norden melkes med AMS.

NMSM

Nordiske meierier har et faglig nettverk som arbeider på tvers av grensene med forskjellige felles emner innen melkekvalitet. Nettverket kalles NMSM (Nordiske meieriorganisasjoners samarbeidsutvalg for melkekvalitetsarbeid), og en av NMSM sine faglige grupper arbeider med melketeknikk (NMSM-teknikk). Blant annet henter de årlig inn opplysninger fra AMS-forhandlerne om utbredelsen av AMS i de nordiske landene.

De nyeste tallene fra NMSM-teknikk viser at AMS-utviklingen, etter en meget sterk framgang både i Danmark og Sverige, nå er synkende i disse to landene, mens det i de andre nordiske landene stadig investeres i AMS (se figur 1).

 AMS_i_Norden_2016

Figur 1. Utviklingen av AMS-besetninger i Norden fra 1998

Knapt 30 prosent av kyrne melkes med AMS

Ved årsskiftet 2016/2017 var det totalt 7.447 AMS-bokser i 4.629 besetninger, noe som tilsvarer 1,6 AMS-bokser pr. besetning.
Det var i alt 23.377 melkeproduserende besetninger i Norden ved årsskiftet 2016/2017, noe som betyr at 19,8 prosent av alle besetningene har AMS. Disse besetningene er imidlertid vesentlig større enn gjennomsnittsbesetningene. Derfor har NMSM-teknisk utvalg vurdert at av de ca. 1,4 million melkekyr i Norden, melkes 29,3 % med AMS.
Det utgjør ca. 31,1 prosent av den melka som produseres i Norden. Det vil si at av den samlede nordiske produksjonen på 12,3 milliarder kilo melk i 2016, kommer omkring 3,8 milliarder kilo melk fra AMS-besetninger.

Flest AMS-bokser i Danmark

De fleste AMS-besetninger finnes i Norge, hvor det ved årsskiftet 2016/2017 var 1.726 besetninger med til sammen 1.813 AMS-bokser. De fleste AMS-bokser finnes imidlertid i Danmark; 2.153 bokser i 749 besetninger. De danske besetningene er langt større enn i de andre nordiske landene, med 2,9 bokser pr. besetning i gjennomsnitt. Deretter kommer svenske melkebønder med 1,8 bokser pr. besetning i gjennomsnitt, mens de øvrige landene har færre enn 1,6 bokser pr. besetning i gjennomsnitt (se tabell 1).

Status 31.12.2016

Danmark

Finland

Island

Norge

Sverige

Norden

Andel kyr i AMS (%)

25,0

28,1

39,3

40,1

29,8

29,3

Andel melk fra AMS (%)

26,3

30,9

41,8

44,5

32,5

31,1

Antal AMS-bokser/besetning

2,9

1,5

1,2

1,1

1,8

1,6

Tabell 1: Estimert andel kyr og melk fra AMS 31.12.2016 i Norden

Det nordiske samarbeidet

Tross store forskjeller i produksjonsforholdene i Norden, har landene til felles at en betydelig del av melka kommer fra AMS-besetninger. Det krever stor oppmerksomhet omkring ulike kvalitetsparametre i melka, slik som celletall, bakterietall og frie fettsyrer. Betydningen av det tverrfaglige nordiske samarbeidet innen AMS-forskning og utveksling av AMS-erfaringer er derfor viktigere enn noensinne.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås