Meny

Markedsarbeidet på geit

Styret i TINE har vedtatt en ny overordnet strategi. Denne har ført til en stor omlegging av blant annet av områdene Marked og FoU (Forskning og utvikling). Strategien påvirker også markedsarbeidet for geit framover.

TINE har som målsetting å være kundenes og forbrukers førstevalg. Det krever raskere innovasjonsarbeid og tettere samarbeid med kundene. Strategien er bygd for å sikre avsetning og verdiskaping for eiernes melk, selvsagt også for geitemelka. 

Felles ideer og økt innovasjonstakt

Organisasjonsendringen skal skape en felles forståelse og nye ideer. Vi har tro på at dette gir oss en bedre helhet og mer fart i innovasjonsarbeidet. Hvis vi lykkes med endringene, så lykkes vi også med geit, sier Frode Fimreite i den nye innovasjon- og markedsavdelingen. Han har ansvar for markedsområde ost, som naturlig nok består av flere geiteprodukter.   

- Jeg vet at geiteprodusentene er opptatt av markedsarbeidet. Selv om vi nå har endret organisasjonen, uten en egen ansvarlig for geit, vil oppgavene fordeles. Det er gjort et svært grundig arbeid på forbruker- og kundeinnsikt, ikke minst også på geit. Kunnskapen tar vi med videre og markedsarbeidet fortsetter. 

TINE skal fortsatt ha øynene på både volum og bredde. Vi opplever spesielt en økt interesse for spesialitetene. For å dra nytte av det må vi treffe kunde og forbruker på riktig måte. En ny smaksopplevelse starter ofte i en restaurant eller en kantine. Veien videre kan for eksempel gå via butikker med en større bredde. VM-osten Kvitlin i MENY går den veien. 

Positiv utvikling på flere områder

Anvendelsesgraden på geitemelka har økt i 2017. - Flere tiltak er satt i gang og vi har bedre kunnskap om forbruker nå. Vi er inne i et spennende år med VM i ost i Bergen. Nå er tidligere forretningsutviklingssjef på geit, Sophie Gauguin, blitt vår prosjektleder for VM i ost. Hun spiller en viktig rolle i TINEs deltagelse. Sammen med lokale gårdsysterier håper vi å kunne løfte fram flere osteskatter og øke kjennskapen til gode geiteprodukter, avslutter Fimreite.

Kvaliteten på geitemelka går opp

Samtidig ser vi en positiv utvikling på melkekvaliteten så langt i år. Det skaper et enda bedre grunnlag for lønnsom industri og merkevarebygging, sier, Johnny Ødegård, sjef for TINE Rådgiving og Medlemsservice. TINE får stadig mindre andel av andre- og tredjeklasse melk. Vi skal fortsatt jobbe knallhardt for å bistå geiteprodusentene med de utfordringene som måtte dukke opp. Når vi nå har samlet alle melkekvalitetsrådgivere i en egen avdeling, mener vi at dette skal styrke tjenesten vi leverer til ku- og geiteprodusenter.  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås