Meny

Mange bekker små – gjør en forskjell

Norske mjølkebønder står foran betydelige utfordringer når volumet nå skal tas ned. For å redusere skadevirkningene blir det viktig å jakte på alle forbedringer og marginer.

I ukene framover kan du møte et knippe av TINEs rådgivere på video. Her vil de komme med konkrete tips hvordan du som mjølkeprodusent systematisk kan lete etter forbedringer.

Sikre likviditeten

Først ute er økonomirådgiver Helge Øksendal. Han fokuserer på hvordan du kan sikre likviditeten når inntektene går ned, spesielt i den første tida. Det handler om, så fort som mulig, å ta grep som kompenserer tapte inntekter. 

Eksempel på tiltak kan være å utvide driftskreditten, forlenge nedbetalingstid eller vurdere om store kostnader kan utsettes.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås