Meny

Les fagbrosjyren - luftveisinfeksjon hos storfe

Forekomsten av luftveisinfeksjoner er økende i det norske storfeholdet, spesielt i de større besetningene. Ny utgave av fagbrosjyren "luftveisinfeksjon hos storfe" er tilgjengelig.

Smittsom uftveissjukdom viser seg når smittepresset overskrider dyrenes motstandskraft. Dyrenes immunitet,oppstallingsmiljø og fôring er avgjørende for god motstandskraft. Økning i smittepress kan skje ved kontakt med andre besetninger,når besetningen vokser eller slås sammen, når dyr omgrupperes eller når dyr innad i besetningen blir sjuke. I store besetninger vil en også ha kalvinger spredt ut over hele året. Dermed er det kontinuerlig tilgang på speddyr som kan bli sjuke og oppformere smittestoff. Årsaksforholdene griper dypt inn i hverandre og må sees i sammenheng.

Dette  informasjonsheftet fra TINE Rådgiving/Helsetjenesten for storfe inneholder aktuelle faglige spørsmålsstillinger omårsakene til luftveisinfeksjoner og mulighetene til å forebygge disse.

Ta kontakt med orghk@tine.no for utsendelse av fagbrosjyren eller last ned PdF versjonen som ligger som link i denne artikkelen

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås