Meny

Landsvinnertittelen på melkeproduksjon til elever fra Øya VGS

I alt 61 besvarelse ble sendt inn til årets Husdyrtreff-tevling, hvorav hele 28 omhandlet melkeproduksjon. I konkurransen om beste besvarelse på melkeproduksjon var juryen enig om at Elin Sæther Brevik, Ane Sofie Dolmseth, Birger Gikling Ingeborgvik og Ellinor Gunnes fra Øya videregående skole fortjente seieren i år.

Årets oppgaver var delt inn i fire temaer:

  • Den tradisjonelle utfordringen med å analysere et årsresultat for en produsent i Kukontrollen. Juryen la vekt på at elevene kommenterte de mest sentrale utfordringene for besetningen, og hadde en faglig begrunnelse bak anbefalte forbedringstiltak.
  • Elevene skulle lage en smittevernsplan for en besetning, samt reflektere over de største utfordringene med dagens opplegg og hva som kunne gjøres bedre.
  • Avlsplanlegging, bruk av semin og klima.
  • Hva som betegner landbrukssamvirkeforetak, og hvilken betydning denne organisasjonsformen har for hver enkelt gårdbruker og for norsk landbruk generelt.

Elevene ved Øya VGS har levert et gjennomgående innholdsrikt og ryddig arbeid. De anmerket hvordan manglende elitemelk påvirket gårdbrukerens økonomiske resultat, og beskrev hvordan man systematisk kan jobbe for å få ned celletall i melka. De forsto at lav fett- og proteinprosent gir dårligere melkepris, og har vurdert hva som må gjøres for å bedre melkas tørrstoffinnhold. Øyas smittevernsplan er systematisk gjennomgått. I motsetning til mange andre besvarelser, har disse elevene påpekt viktigheten av å følge retningslinjene i kontrollprogrammet for å forebygge spredning av virussykdommene BRSV-BCoV. Dette har juryen spesielt vektlagt. Juryen synes videre at det er lagt ned mye bra arbeid i avlsoppgaven, der elevene viste at de har forstått det de snakker om. Samvirkeoppgaven var også gjennomgående sterk.

Landsvinnere Husdyrtreff 1

Fra venstre:  Elin Sæther Brevik, Ane Sofie Dolmseth, Ellinor Gunnes og Birger Gikling Ingeborgvik og helt til høgre  husdyrlærer  ved Øya VG skole, Håvard Lien

Om Landsvinnerne

Læreren beskriver elevene som både engasjerte og faglig sterke.  Alle fire er oppvokst på gård.

Elin Sæther Brevik er fra Valsøyfjord på Nordmøre. Hun har bodd på en liten gård med melkekyr som nå er solgt, men har lyst til å jobbe i landbruket.

Birger Gikling Ingeborgvik er oppvokst på gård mer oppfôring av okser og drømmen har alltid vært melkeku. Han har også jobbet som avløser, og har et stort hjerte for samvirke.

Ane Sofie Dolmseth er fra en gård i Åfjord, og driver med melkeku, samt noen vinterfôra hobbysauer. Hun er veldig opptatt av dyr og friluftsliv, og har en liten hønsegård hun har drevet siden hun var 12 år gammel. Drømmen er å studere noe innenfor grønn utdanning.

Ellinor Gunnes er fra Lånke gård i Rennebu, der de driver med melkeproduksjon med oppfôring av okser og sau. Dyr har alltid vært den store interessen og hun har hatt fast tilholdssted i fjøset siden hun var liten. Spesielt interessant var det hvis dyrlegen var innom gården, og drømmen er å bli veterinær.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås